رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما

رویداد نگار

کلاس تابستانی مراکز یادگیری و رغبت
رویش طلایی مخصوص کودکان 1 تا 3 سال برای تابستان کلاس "مراکز یادگیری و رغبت" برگزار میکند؛
کلاس تابستانی لگو
رویش طلایی مخصوص کودکان 3 تا 7 سال برای تابستان کلاس "لگو" برگزار میکند؛
کلاس تابستانی نیمکره راست
رویش طلایی مخصوص کودکان 3 تا 6.5 سال برای تابستان کلاس "نیمکره راست" برگزار میکند؛
کلاس تابستانی روز طلایی
رویش طلایی مخصوص کودکان 4.5 تا 6.5 سال برای تابستان کلاس "روز طلایی" برگزار میکند؛
کلاس تابستانی نمایش خلاق
رویش طلایی مخصوص کودکان 4.5 تا 6.5 سال برای تابستان کلاس "نمایش خلاق" برگزار میکند؛
کلاس تابستانی فن بیان
رویش طلایی مخصوص کودکان 4.5 تا 6.5 سال برای تابستان کلاس "فن بیان" برگزار میکند؛
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۱ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  :22777151-021