رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

استوری خواب کودک 4

استوری خواب کودک 4

استوری خواب کودک 4
استوری خواب کودک 3

استوری خواب کودک 3

استوری خواب کودک 3
استوری خواب کودک 2

استوری خواب کودک 2

استوری خواب کودک 2
استوری خواب کودک 1

استوری خواب کودک 1

استوری خواب کودک 1
استوری حواس کودک 4

استوری حواس کودک 4

استوری حواس کودک 4
استوری حواس کودک 3

استوری حواس کودک 3

استوری حواس کودک 3
استوری حواس کودک 2

استوری حواس کودک 2

استوری حواس کودک 2
استوری حواس کودک 1

استوری حواس کودک 1

استوری حواس کودک 1
استوری جنگ با کودک

استوری جنگ با کودک

استوری جنگ با کودک
استوری تنبیه کودک 3

استوری تنبیه کودک 3

استوری تنبیه کودک 3
استوری تنبیه کودک 2

استوری تنبیه کودک 2

استوری تنبیه کودک 2
استوری تنبیه کودک 1

استوری تنبیه کودک 1

استوری تنبیه کودک 1
استوری انگیزه درونی

استوری انگیزه درونی

استوری انگیزه درونی
استوری ارتباط کودک 4

استوری ارتباط کودک 4

استوری ارتباط کودک 4
استوری ارتباط کودک 3

استوری ارتباط کودک 3

استوری ارتباط کودک 3
استوری ارتباط کودک 2

استوری ارتباط کودک 2

استوری ارتباط کودک 2
استوری ارتباط کودک 1

استوری ارتباط کودک 1

استوری ارتباط کودک 1

فایلهای تصویری متحرک: با کلیک روی هر تصویر و کمی مکث روی آن نکات را مطالعه بفرمایید

تصور کنید که در هواپیما هستید
وقتی کودکان تنبیه میشوند
من به بدنم احترام میگذارم1
من به بدنم احترام میگذارم2
من به بدنم احترام میگذارم3
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم1
چگونه از محدودیتها صحبت کنیم2
مراقب برادرت باش
بازسازی سرزنش ها
ثبات یک کلید در والدگری
امکان دارد توضیح بدهید چرا
آجرهای عزت نفس
وقتی میخواهید مقابل دیگران با کودک خود گفتگو کنید
دادن انتخاب به کودکانتان مشوق آنهاست
جهان به کودکان می آموزد
ترس و انگیزه های مطلوب
کودکم ناراحت است چه کارهایی نکنم
با کودکتان همانطور رفتار کنید که با دوست و فامیل رفتار میکنید
پاسخ های نامناسب در چالشها 1
پاسخ های مناسب در چالش ها
روش های آماده سازی فرزندتان در مواجهه با قلدری
اگر میخواهید کودکتان قدر خود را بداند
تاکیدتان را از روی اینکه کودک چه کاری را انجام ندهد به اینکه چه کاری بکند تغییر بدهید
چگونه با کودک خود صحبت کنیم
مادر کافی
هنر توجه کردن
5 راهکار
کودکان شما ناظر های بسیار دقیق و باهوشی هستند
من با کودکم همراه میشوم ، صبوری می آموزم
نوزاد رها شده از بند پوشک گیف
کدام گروه از پاسخها به ما کمکی نمیکند
نگوییم لگد نزن از زبونت استفاده کن
Loading