رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما
رویش طلایی کوچولوها / خانه کودک / زبان انگلیسی / آموزش لغات پرکاربرد انگلیسی به کودکان

دستور العمل استفاده از هر فایل آموزشی

سری آموزش های ارائه شده مناسب برای نوزادان تا سنین بالاتر میباشد. کودکان دبستانی نیز جهت ارتقا سطح دانش میتوانند از این مجموعه شگفت انگیز استفاده کنند. 
این مجموعه شامل سه نوع "تصویر"، "تصویر-کلمه" و "کلمه" می‏باشد که به ترتیب قابل استفاده است. 
لازم به ذکر است برای کودکان زیر دو سال بخش "تصویر"  توصیه می‏شود. برای کودکان دبستانی بخشهای "تصویر و کلمه" و "کلمه" . برای کودکان دو تا شش سال همه بخشها به ترتیبی که توضیح آن در ذیل آمده است قابل استفاده می‏باشد. 

روش استفاده 

نکته قابل تامل این است که شما میتوانید هر روز را یک الی سه مرتبه تکرار نمایید و نحوه تکرار مطابق با یکی از الگوهای زیر میباشد:

 

الگوی1: یک بار تکرار از هر درس 

پیشنهاد اول: هفته ای یک درس (مخصوص مادران پر مشغله)
هفته اول:
سه شنبه: درس  1 
هفته دوم 
سه شنبه : درس  2  
و ....
 
پیشنهاد دوم: روزی یک درس (برای مادران خانه دار با وقت آزاد بیشتر)
شنبه: درس 1  
دوشنبه: درس  2  
چهارشنبه: درس  3  
و ....
نکته : در صورتی که مشاهده کردید کودکتان به این برنامه ها علاقه مندد است میتوانید روزی 2 درس به او ارائه دهید.

 

الگوی 2 : دو مرتبه تکرار از هر درس 
 
پیشنهاد اول : هفته ای یک درس
هفته اول 
شنبه: درس  1  
سه شنبه : تکرار درس  1
 
پیشنهاد دوم :
هفته ای دو درس 
هفته اول 
شنبه : درس 1  
دوشنبه : تکرار درس 1  
چهارشنبه : درس  2 
ادامه در هفته دوم
شنبه : تکرار درس 2  
چهارشنبه : تکرار درس 3   

و ....

 

الگوی 3: سه مرتبه تکرار از هر درس 
شنبه : درس 1 
دوشنبه : تکرار درس 1 
چهارشنبه : تکرار درس 1   
شنبه : درس 2  
دوشنبه : تکرار درس 2  

چهارشنبه : تکرار درس 2

 
نکته :پس از اتمام هر کدام از مجموعه ها می توان محتوای مربوط به آن  را از کودک پرسید. برای مثال پس از اتمام  " تصویر-کلمه" میتوانیم چند کارت تصویر و چند کارت کلمه مربوط به تصویر را جلوی کودک بگذاریم و از او بخواهیم کلمه ی مربوط به تصویری را که به او اشاره میکنیم به ما نشان دهد .

social-media-telegram4