رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما

رویداد نگار

کلاس تابستانی فن بیان
رویش طلایی مخصوص کودکان 4.5 تا 6.5 سال برای تابستان کلاس "فن بیان" برگزار میکند؛
کلاس تابستانی روباتیک
رویش طلایی مخصوص کودکان 4.5 تا 6.5 سال برای تابستان کلاس "روباتیک" برگزار میکند؛
کلاس تابستانی ضربان فکر
رویش طلایی مخصوص کودکان 4.5 تا 6.5 سال برای تابستان کلاس "ضربان فکر" برگزار میکند؛
کلاس تابستانی مهارت زندگی برای کودکان
رویش طلایی مخصوص کودکان 4.5 تا 6.5 سال برای تابستان کلاس "مهارت زندگی" برگزار میکند؛
همایش تفکر سیستمی در تربیت کودک و تخیل
رویش طلایی همایش برگزار می کند؛
همایش حافظه
رویش طلایی همایش برگزار می کند؛
۱ ۲ صفحه ۳ از ۹ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

 

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن آموزشگاه:22558805-021