تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی

تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی
سوال؟ وارد اتاق می شوید و می بینید فرزند 3- 4 ساله ی شما و کودک هم سن و سالش تمام لباسهای زیر خود را در آورده اند. یا اینکه می بینید فرزند تان باکودکی هم سن و سالش بنا به گفته ی خودشان آمپول بازی می کنند چه عکس العملی نشان می دهید؟
 
پاسخ های برخی از والدین
عصبانی می شوم و با او دعوا می کنم
سریع می خواهم لباسش را بپوشد و از اتاق خارج شود
ناراحت می شوم ولی سکوت می کنم
چیزی نمی گویم و اتاق را ترک می کنم
سعی می کنم همیشه مراقب فرزندم باشم تا چنین اتفاقی نیفتد
از قبل به او می گویم آمپول بازی بد است
به هیچ عنوان مایل به پاسخ دادن نیستند و مقاومت نشان می دهند
به نظر شما کدام پاسخ یا عکس العمل درست است؟
تحلیل پاسخها
عصبانی می شوم و با او دعوا می کنم
کسانی که عصبانی می شوند  به این رفتار به صورت ناخود آگاه نگاه جنسی دارند و این در حالی است که کودکان در این سن در دوره کمون یا خاموشی جنسی بسر می برند و رفتارو بازیها یشان با نگاه جنسی آنگونه که تصور بزرگسالان است نبوده بلکه بدلیل آشنا شدن کودک با بدن، شناخت تفاوتهای جنسیتی و کنجکاوی است. 
سریع می خواهم لباسش را بپوشد و از اتاق خارج شود
این والدین با رفتار خود حس کنجکاوی بیشتر را در فرزندان خود دامن می زنند.
ناراحت می شوم ولی سکوت می کنم
این گروه از والدین ممکن است بدلیل شرم از ورود به این مقوله، عدم اطلاع از روشهای آموزش و تربیت چنسی، یادگیری ها و اطلاعات قبلی در زمینه تابو بودن و عدم صحبت درباره ی مسایل جنسی عکس العملی نشان می دهند.
چیزی نمی گویم و اتاق را ترک می کنم
برخی از والدین با دیدگاه آزادی جنسی معتقدند باید کودکان را در تجارب جنسی آزاد گذاشته و همانند سبک فرهنگ غربی فرزندانشان را در این زمینه آزاد گذاشته تا در آنان ایجاد حساسیت و کنجکاوی نشود.
سعی می کنم همیشه مراقب فرزندم باشم  تا چنین اتفاقی نیفتد.
این والدین روش تربیتی نظارت رابرگزیده اند و گمان می کنند از طریق نطارت مستمر می توانند رفتارها و شرایط فرزندشان را کنترل کنند و به جای روش آموزش در تربیت جنسی روش کنترل را انتخاب می کنند.
 
 بحث و نتیجه گیری 
والدین باید بدانند تربیت جنسی یکی از مقوله هایی است که مانند سایر مقوله هایی که نیازمند تربیت و آموزش می باشد نیاز به آموزش دادن و تربیت دارد.
 تربیت جنسی در کودکان به صورت ناگهانی شروع نمی شود بلکه والدین بایستی از دوران کودکی تربیت جنسی فرزند خود را آغاز کنند در مقابل سئوالات و رفتارهای فرزندانشان  به بهترین نحو پاسخ دهند.
بنابر این بر والدین است که با توجه به نیاز کودک  به دریافت آموزش و تربیت جنسی اقدامات زیر را انجام دهند:
 
1 - یک پدر و مادر منطقی می دانند که سئوال کردن کودک علت دارد چرا پرسید؟ وعلت چیست؟
 ابتدا باید والدین بیابند که این سوال  رفتار یا بازی چرا و چگونه در ذهن کودک شکل گرفته است و کودک چه اطلاعاتی در این زمینه دارد سپس بر اساس دانسته های کودک به او جواب دهند.
یعنی چرا این سئوال را کرد! کودکم این رفتار را از کجا یاد گرفته! آیا از طریق فیلم بوده! یا از طریق بچه های همسن سال خودش بوده!
آنها می توانند  از دو راه شنیداری و مشاهده متوجه شوند که علت رفتارها و کنجکاوی فرزندشان به چه  دلیل است.
2 - والدین در پاسخگویی  به سوالات یا راهنمایی کودک لازم است حتما جنبه های فرهنگی و اعتقادی را مد نظر داشته باشند
بیاد داشته باشند که در صورتی که کودکان از ابتدای خردسالی برنامه ریزی نشده و متناسب با سن و میزان درک کودکان اطلاعات جنسی را به صورت درست از سوی والدین دریافت نکنند در آینده حجم زیادی از اطلاعات خود را از منابع غیر معتبر مانند دوستان رسانه ها و اینترنت دریافت خواهند کرد.
3 - عکس العمل شدید یا رفتارهای متعجبانه یا متفاوت می توانند زمینه ی بروز حساسیت و بالطبع کنجکاوی غیر ضروری را در کودکان ایجاد کند
 بنابر این رفتار طبیعی والدین و پاسخگویی مناسب و راحت خود می تواند پاسخگوی میزان طبیعی کنجکاوی کودکان در این مورد باشد
4 - مفهوم خصوصی و حریم شخصی را قاطعانه برای کودکتان مطرح کنید و توضیح دهید و او را با قسمتهای خصوصی بدنش آشنا کنید.
در این سن بچه ها اصرار دارند بدنشان را محرمانه نگهدارند و از لخت بودن احساس شرم می کنند  لازم است که والدین  این حالت را تقویت کنند.
بچه هایی که اصرار دارند بدنشان را محرمانه نگه ندارند و از لخت بودن احساس شرم نمی کنند ( نپوشیدن لباس زیر) برای آموزش تربیت جنسی نیاز به  تشریح کلمه خصوصی به آنان لازم است؟
به عنوان مثال به فرزندتان بگویید پسرم اگر در کوچه یا محلمان عروسی باشد آیا می توانیم به آن عروسی برویم فرزند در پاسخ شما یا می گوید آری یا نه؟
اگر گفت نه بگوید آفرین چون آنجا یک جای خصوصی است و فقط میهمانانی می توانند وارد آنجا شوند که کارت دعوت دارند. پس  کسانی می توانند بروند که اجازه داشته باشند و با این  تشریح کلمه خصوصی را کودکانه برای کودک بازگو  کنید و مادرانی که کلمه خصوصی را آموزش می دهند بهتر می توانند به سوالات جنسی فرزندان پاسخ دهند.
ما انسانها هم در بدن جای خصوصی داریم که نباید دیده شود و باید محرمانه نگهداشته شود و از نشان دادن آن احساس شرم حیاء کنیم و آن را بپوشانیم مانند آلت تناسلی که با شورت پوشانده می شود
5 – به کودکان یاد بدهید که رابطه ها افت و خیز دارند، اگر وی از کسی ناراحت می شود باید یاد بگیرد که چگونه ناراحتی خود را ابراز کند و چگونه جرأتمند بوده و ''نه'' بگوید.
روابط جنسی سالم در بزرگسالی مستلزم این است که فرد از همان کودکی روابط اجتماعی مناسبی داشته باشد. 
6 - برای  کودک توضیح دهید اگر توسط دوستان و اشخاصی مورد تحریک یا تعدی قرار گرفت حتما  سریعا باز گو نماید.
چرا که بعضی از کودکان مورد این تحریک قرار می گیرند ولی نمی دانند که مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. ویا از ترس عواقب برخورد تند والدینشان از گفتن حقایق و اتفاقاتی که برایشان رخ می دهد امتناع می کنند. ( لطفا حتما فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند را ببینید )
7 - گاهی اوقات بچه های سوالاتی از مادر می پرسند که مادرها با این سئوالات غافلگیر می شوند و می مانند که پاسخ را چگونه بدهند ؟
مثال: چرا گاهی اوقات نماز نمی خوانی؟ یا دیدن ناگهانی قطره خونی در لباستان توسط فرزندتان؟
پاسخ مادر: باخونسردی جواب دهید پسرم؛ بعضی از میکروبها اگر در بدن ما مامانها بماند با بودن آنها ما مریض می شویم و باید از بدنمان دفع شود و اگر کودک پرسید از کجا به او بگوید از جای خصوصی که قبلا برایت توضیح دادم  به صورت قطرات خون. اگر سوال کرد ما پسرها یا مردها به این طریق باید این میکروب را دفع کنیم بگویید خیر فقط زن ها می توانند این مریضی را دفع کنند مردها چون از نظر زور بازو از زنها قوی تر هستند با خوردن دارو میکروبها در بدنشان کشته می شوند و دیگر نیاز نیست از بدنشان مانند زنها خارج گردد چرا که خدا هر کسی را متقاوت آفریده خود بزرگتر شدی می فهمی و در آخر به کودتان خاطر نشان کنید این یک مسئله خصوصی است که من برایت توضیح دادم فقط برای سطح اطلاعات خودت بود و نباید به دیگران بگویی و محرمانه در نزد خودت بماند.
گاهی اوقات کودک از شما سئوال می کند چرا مانند بچه ها از پوشک استفاده می کنید؟
از جواب داده طفره نروید و به او هم دروغ نگوید!
پاسخ مادر: با در نظر گرفتن خونسردی کامل خود, کوتاه مفید جواب دهید! پسرم برای اینکه لباسم  کثیف آلوده به خون نشود ,استفاده کردن از پوشک را هم خاطر نشان کنید بصورت محرمانه در نزد خود نگه دارد و نزد دیگران مطرح نشود.
8 - مراقب رفتارهای خود بویژه در روابظ جنسی و تحریک کننده باشید
مراقبت والدین در رابط با تربیت جنسی دو بعد دارد:
1-    در رابطه با خودشان.
الف - در مناسبات جنسی نهایت دقت را داشته باشید و دور از چشم فرزندان باشید.
ب -  مراقب شوخی هایتان و نوازشهای یکدیگر در نزد آنها باشید. چون فرزندان با مشاهده پدر مادر خیلی از اطلاعات را به شکل غیر مستقیم دریافت کرده و باعث کنجکاوی فرزندان به مسائل جنسی می شود.
ج – در اتاق والدین باید به روی فرزندان بسته باشد و بدون اجازه وارد آن نشوند
د- نقاط حساس و اعضای جنسی کودک را دستکاری و تحریک نکنید.
ه - کودکان را در حالی که عصبانی و ناراحت هستند به رختخواب نفرستید
 
2-   یک بعد دیگر آن  در رابط با فرزند است.
الف -  از شش سالگی اتاق خواب کودک را جدا کنید
ب - همچنین بچه ها را عادت دهید که وقتی وارد اتاق می شود در بزنند.
ج -  مواردی چون شستشو و تطهیر در سنین پیش دبستانی که باید مراقب باشند تحریک صورت نگیرد (جای خصوصی) و شایان ذکر است که وظیفه  استحمام پسر بعد از 3 سالگی به عهده پدر است و استحمام دختر بعد از 3 سالگی به عهده مادر است
د-  پوشش و لباس مناسب هم برای بچه ها مهم است لباسهای تحریک کننده و چسبان و تنگ برای بچه ها مناسب نیست
 ه -  به کودکان بیاموزید در بازی ها محدوده سنی رعایت شود. 
 
9 - کودک را با اعضای بدن  و عضو جنسی او آشنا کرده و نام اعضا را به او بیاموزند.
10 - به او بگویند که مردها و زنان با هم تفاوت دارند
 اما ضرورتی ندارد تفاوتهای مربوط به اعضای جنسی برای کودک گفته شود همین مقدار که تفاوتهای ظاهری را بفمند کافی است .
11 – نظارت و مراقبت از کودکان امری ضروری است
بنابراین گاهی به کودکتان در جاهای مختلف مانند اتاق خواب، هنگام بازی با همسالان در اتاق یا کوچه، و ... سر بزنید. اما توجه داشته باشید از آنجا که همیشه امکان کنترل شرایط و نظارت بر کودکان وجود ندارد لازم است با خونسردی و استفاده از روشهای مناسب و متناسب با سن به کودکشان در بدست آوردن اطلاعات لازم کمک کنید.
و سعی کنید فرزند خردسالتان را به افرادی که به طور کامل نمی شناسید مخصوصا جنس مخالف نسپارید.
12 - مراقب حضور کودک در مکانها و زمانهای خلوت باشید
زیرا ممکن است توسط افراد منحرف مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرد. در حد سن کودک برخی خطرات جنسی که او  را تهدید می کند برای او توضیح دهید: تو نباید افراد غریبه را ببوسی یا بغل آنها بروی، نباید اجازه دهی کسی به بدنت دست بزند، اگر این کار را کرد به پدر و مادر بگو، اگر کسی که او را نمی شناسی به تو چیزی داد و گفت بیا جایی بریم نباید با او بروی و چیزی را از او بگیری
 
 13 - در صورتیکه کودک آلت تناسلی خود را دستکاری کرد از خشونت بپرهیزید و به آرامی او را مشغول کار دیگری کنید.
 علت این عمل ممکن است کنجکاوی، ناآشنایی با اعضای بدن، مشکل جسمی( خارش، انگل، سوزش خشکی پوست و ...)  یا عدم رعایت بهداشت باشد. ممکن است علت آن فشارهای روحی باشد تا از این طریق به آرامش  برسد. این موارد را باید با پزشک در میان گذاشت.
 برخورد خشن در این موارد کودک را حساستر و عمل را تثبیت می کند و او احساس افسردگی می کند و برای پرسشها و ابهامهای جنسی دیگر به سراغ شما نمی آید.
 
14 - ازهمان ابتدای کودکی سعی کنید فرزندتان با لباس خواب کامل به رختخواب برود به نحوی که قسمتهای مختلف بدن و پوست او با هم تماس نداشته باشد
زیرا لمس اعضای او با هم و یا رختخواب می تواند زمینه ی تحریک جنسی را در آینده فراهم سازد.
 
15 -  کودکان نیاز مند محبتند. باید آنها را بوسید و در آغوش کشید.  اما باید مراقب بود. 
از بوسیدن لبها  و سخت در آغوش گرفتن و فشار دادن کودک بویژه توسط جنس مخالف بپرهیزید زیرا باعث تحریک جنسی او  می گردد. 
16 – نکات بهداشتی را رعایت کنید
 انگلهای معده و کرمک سبب پیدایش خارش در اطراف آلت تناسلی همچنین عفونت های دستگاه جنسی می تواند موجب تحریک کودک شود به همین دلیل ختنه ی کودکان در ابتدای دوره ی نوزادی و رعایت بهداشت مانند استحمام به موقع و تعویض لباس زیر و آموزش شستشو پس از دفع  و مراجعه به پزشک در موارد لزوم  می تواند به سلامت  جنسی کودکتان کمک کند.
 
17 - وقتی کودکان نحوه متولد شدن خود را می پرسند برای پاسخ دادن به این سئوال چند نکته قابل ذکر است؟
الف - در این لحظه از انجام دادن هر فعالیتی خوداردی کرده و تمام حواستان را به کودک دهد به طوری که قد خود را هم قد کودک قرار داد و و روبروی او بنشیند و با او ارتباط چشمی برقرار کنید چرا که کودک متوجه شود همه حواستان به اوست نه چیز دیگر در جواب آن عجله نکنید و بگذارید کودک سوالش رابه صورت کامل از شما بپرسد.
ب - به کودک بگوید سئوال خوبی پرسیدی عزیزم چه می خواهی بدانی, منظورت چیست؟ چرا که با این لحن بیان کودک احساس امنیت بیشتری نسبت به شما پیدا می کند.
نکته( اگر دچار لکنت زبان می شوید و احساس شرم دارید یا بر خود مسلط نیستید وچهره برافروخته ای دارید و حس خوبی نسبت به جواب این سئوال کودک ندارید جواب سئوال را به روزهای بعد موکول کنید و یا بگوید نمی دانم و حتما مطالعه می کنم جوابت را می دهم (تا کودک از این سئوال احساس گناه و شرم نکند)
 پاسخ نحوه متولد شدن : (2تا 6 سال )
بعد از رعایت کردن مطالب بالا مادر به فرزند به این صورت جواب می دهد:
فرزند دلبندم همه موجودات زنده از تخم به وجود می آیند بعضی از موجودات تخم را درون شکم خود نگه می دارند بعضی ها از بدن خارج می کنند.
در اینجا مثالهایی مانند پرندگان برای او بزنید که تخم می گذارد و بعد روی آن می خوابد تا تبدیل به جوجه شود .
ولی ما مامانها تخم را درون شکم خود نگه می داریم و روز به روز این تخم بزرگتر می شود و تبدیل به بچه می شود وبه همین دلیل مادرها شکمشان بزرگتر می شود. (کوتاه و مفید)
 
پاسخ گروه سنی 7 تا 8 سال :
تخمی در شکم مادر است که تبدیل به بچه شده و مادر در بدن خود جای دارد که مانند گلابی می باشد و بچه تا زمانی که به دنیا بیاید درون آن باقی می ماند و بعد از چندین ماه به خاطر رشد بچه شکم مادر روز به روز بزرگتر می شود.
اگرپرسید این تخم کجا بود بگوید این تخمک از اول درون شکم مامان بوده و خدا درون شکم موجودات زنده برای به دنیا آوردن بچه هایشان  قرار داده است. (حتی می توانید برای مثال میوه از وسط به دو نیم کنید و بگوید ببین درون میوه ها هم تخم وجود دارد ) 
اگر سوال کرد چرا درون شکم خود نگه می دارند؟
بعضی از موجودات زنده چون  به بچه هایشان شیر می دهند و خون گرم هستند و بچه زا هستند  و بعد از به دنیا آمدن به تنهای نمی توانند از خود مراقبت کنند در کنار مادرها می مانند تا بزرگتر شوند مانند : نوزاد انسانها , بچه های ببر ,  روباه, .....
اگر پرسید بچه از کجا دنیا می آید به حالت سزارین جواب دهید ( لباس خود را کمی بالا بزنید و مقدار کمی از زیر ناف خود را به آن نشان دهید و بگوید از اینجا.
چرا ؟ به چه علت؟
نباید به کودک دروغ گفت و  جوابها به صورت  شوخی مسخره باشد مثال :  تو را خریده ایم ! یا دعا کردیم  خدا تو را به ما داده !
این اطلاعات ناقص و غلط باعث می شود بعضی از بچه ها وقتی کمی بزرگتر شدن و جوابهاها را دریافت نموداند نسبت به پدر مادر خود بی اعتماد می شوند.
ودسته ای دیگر از بچه ها به دلیل کنجکاوی بیش از حد وقتی پدر مادر از جواب دادن شانه خالی می کنند برای دریافت پاسخ با افراد بزرگسال تر  از خودش ارتباط برقرار می کند. و امکان دارد از آنها پاسخهایی دریافت نمایند که بیش از حد سن آنان باشد و در نتیجه جگر گوشه شما به انحرافات جنسی کشیده شود.

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید