رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما

همایش رایگان رویش طلایی

همایش

 

رویش طلایی کوچولوها برگزار می کند:

 

به منظور آشنایی والدین گرامی با قابلیت های ذهنی کودکانشان و لزوم ارتقای مهارت های نیمکره راست آنها جلسه ای به مدت 2 ساعت ، به صورت رایگان و عموما در روزهای جمعه به شرح ذیل برگزار می شود.

عناوین ارائه شده در همایش رایگان رویش طلایی :

 • ارتباط مغز و آموزش
 • نحوه عملکرد نیمکره های مغز
 • نحوه آموزش ریاضی مبتنی بر آموزه های پروفسور مکوتو شیچیدا
 • توضیحاتی راجع به خدمات موسسه رویش طلایی کوچولوها

محصولات مرتبط کودکان :

 1. نقاط خندان
 2. جزوه 63 روزه
 3. سی دی ریاضی دان
 4. استاد جمع
 5. استاد ضرب
 6. فلش کارت های ساعت
 7. کتاب بازی با اعداد
 8. کتاب بازی های فکری

محصولات بزرگسال: 

 1. آموزش نیمکره راست در کودکی
 2. راز خلاقیت نوابغ
 3. اسرار نیمکره راست
 4. سیستم آموزشی نیمکره راست

متقاضیان در انتهای جلسه رایگان می توانند جهت شرکت در سایر جلسه های آموزشی اقدامات لازم را انجام دهند.

 

فرم ثبت نام در همایش رایگان

*
*
*

* = ضروری