رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما

شخصیت

شخصیت چیست؟

شخصیت، سازمان پویایی از نظام‌‌های جسمی ـ روانی در درون فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می‌کند. رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی ـ اجتماعی صورت می‌پذیرد که شخصیت انسان تابع نتایج آن مراحل و وقایع است.
نیمکره های راست و چپ

نقش نیمکره راست و چپ مغز در یادگیری

آیا می دانید نیمکره های چپ و راست میتوانند چه نقشی را در یادگیری داشته باشند؟
انیشتین

مثل انیشتین از مغزمان استفاده کنیم!

بچه های نیمکره راستی با استفاده از یک روش غیرعادی به نتیجه درست می رسند و راه حلی عادی برای نشان دادن ندارند.
نیمکره های مغز

تفاوت نیمکره راست و نیمکره چپ؛

هر کدام از دو نیمکره مغز فعال است و به کار خود ادامه می دهد؛ بدون هیچ وابستگی به هم اما به طور بسیار واضح به شکلی متفاوت.
نیمکره های مغز

راستی هستید یا چپی؟

هر نیم کره مغز دارای صفات مشخصی است؛
مغز

نیمکره راست؛ نیمکره چپ

نیمکره های مغز در اوج شباهت؛ بسیار متفاوتند؛
کودک نابغه

نابغه‌های کوچک

کودک خردسالی که به آسمان نگاه میکند و کلمات را مانند شعر سر هم می‌کند، اولین قدم‌ها را در دنیای خلاقیت برمی‌دارد.
نیمکره راست

‌ارتباط تقویت نیمکره راست مغز و پرورش کودک باهوش

شاید شنیده باشید که نیمکره راست مغز و نیمکره چپ مغز شکل یکسانی ندارند و به همین دلیل عملکرد این دو نیمکره با هم متفاوت است.
راه های افزایش تمرکز در کودکان

راه های افزایش تمرکز در کودکان

کودکان هميشه پر‌انرژی، کنجکاو و بازیگوش هستند و نمی‌توانیم انتظار داشته‌باشیم به‌طور کامل تمرکز کنند و حواس‌شان اصلا پرت نشود!
رویش

چرا رویش؟

حوزه فعالیت های رویش طلایی
صفحه ۱ از ۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

 

 

آدرس : تهران  

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن خانه کودک:09127595946