مقالات

روش های پرورش خلاقیت در کودکان

یادمان باشد خلاقیت اکتسابیست. و مانند هر مهارت دیگری با تکرار و تمرین افزایش پیدا میکند تا جاییکه ملکه ذهنمان میشود

فلسفه برای کودکان و نوجوانان چیست؟

​ در اواخر سالهای 1960، زمانیکه متیو لیپمن در دانشگاه کلمبیا واقع درنیویورک او به این فکر افتادم که این کار می بایست در دوران کودکی انجام میگرفت. باید وقتی کودکان و نوجوانان در سن یازده یا دوازدسالگی بودند، یکسری دوره های درسی در خصوص تفکر انتقادی یا حل مساله می گذارندند .

وحشت خواب در کودکان چیست؟

​ اکثرِ والدین کودکشان را پس از دیدنِ یک کابوس آرام کرده‌اند؛ اما اگر کودکتان به اختلال وحشتِ خواب دچار باشد، مهم نیست چقدر تلاش کنید زیرا ترسِ او تسلی ناپذیر است. وحشتِ خواب یک امرِ مختل کننده خواب است که شبیه به کابوس به نظر می‌رسد، اما تظاهرات آن کمی دراماتیک‌تر است. در حالی که وحشت خواب می‌تواند برای والدین هشدار دهنده باشد، اما معمولاً جایِ نگرانی ندارد و نشانه مشکلِ عمیق تری نمی‌باشد.

چطور فرزندان خوشبخت،سالم و موفقی پرورش دهیم؟(قسمت سوم)

شماره ی هفت،‌ امنیت و اطمینان به جای ترس است. ترس بدترین احساس انسانی است. ترس در تعریف درستش خطر واقعی و خارجی است و این احساس میان انسان و حیوان مشترک است، اما انسان به دلیل توانایی که از یادآوری گذشته و خبر از آینده در ذهن دارد و به خاطر این که می تواند آن را خودش انتخاب کند با مفهوم دیگری رو به رو است که نام آن اضطراب است، بنابراین در حالی که انسان می تواند از خطری واقعی و خارجی، بترسد می تواند از خطری که نه واقعی است و نه خارجی دچار اضطراب شود و اگر این اضطراب آنقدر قوی باشد که بتواند زندگی عادی انسان را مختل کند، تبدیل به مفهوم دیگری می شود که نامش وحشت یا فوبیا است.

کنجکاوی های جنسی کودکانه

وقتی بچه ها، دنیای بیرونی خود را کشف می کنند، نسبت به بدن خود و اعضای خصوصی بدن همجنس و یا غیر همجنس خود نیز به طور طبیعی کنجکاو می شوند. شکل اعضای تناسلی پسرها برای دخترها جالب است و بر عکس.