آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

آموزش والدین رویش ( همایش ها و کارگاه ها )

عنوان

رویش در چه حوزه هایی فعالیت می کند؟

1-  برگزاری همایش برای والدین 2-  تولید محصولات آموزشی 3- برگزاری دور های آموزشی کودک 4- خدمات مشاوره و ارزیابی
ادمین رویش  ۲۰۲۰ روز قبل

مهمترین دوره در آموزش انسان چه دوره ای است؟

بیشترین رشد مغز در سنین زیر 6 سال انجام می پذیرد. مهم ترین فازهای رشد روانی انسان ها در 6 سال اول سپری می شود. اساس شالوده ی تفکر در انسان متعلق به سن زیر 6 سال است. الگوگیری کودک در حوزه های مختلف اعتقادی، رفتاری و اجتماعی در سنین زیر 6 سال شکل می گیر...
ادمین رویش  ۲۰۲۰ روز قبل

والدین پس از آموزش باید چه کاری انجام دهند؟

لازم است والدین تمام فعالیت هایی که مربوط به سلسله همایش های رویش است را هر روز در خانه باکودک خود انجام دهند. آموزش مغز فرآیندی ادامه دار است که نیازمند توجه مداوم از سوی والدین درمنزل می باشد. 30 دقیقه در روز برای والدینی که مشغله زیادی دارند زمانی کاف...
ادمین رویش  ۲۰۲۰ روز قبل

آیا بزرگسالان نیز می توانند از این برنامه بهره مند شوند؟

زمانیکه والدین همین تکنیک ها را در زندگی خود انجام دهند، سو سو زدن های خفیف الهامات را برای راهنمایی خود در کار و زندگی روزمره شان مشاهده می کنند. آنها می توانند در هر زمان و مکانی مستقلا تصمیمات آنی و صحیح اتخاذ کنند.  
ادمین رویش  ۲۰۲۰ روز قبل