آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

آموزشگاه زبان رویش طلایی

عنوان

یادگیری زبان چند مهارت دارد و اساسی ترین آنها کدام است؟

مهارت های زبان عبارت اند از خواندن (Reading) نوشتن(Writing) ، شنیداری (Listening) و کلامی (Speaking) که اساسی ترین آنها مهارت شنیداری کلامی است. تصور کنید کودکی ورودی اطلاعات نداشته باشد؛ قطعا مغز برای پردازش و خروجی مواد اولیه را دریافت نکرده است. در ...
ادمین رویش  ۲۰۱۱ روز قبل

بهترین سن برای آموزش زبان دوم چه سنی است؟

به دلیل اینکه آموزش زبان دوم مربوط به نیمکره راست می باشد، هرچه سن کودک کمتر باشد، یادگیری زبان دوم سریع تر اتفاق می افتد و هیچ گاه زبان دوم را فراموش نخواهند کرد. آموزش زبان دوم به شیوه هلن دورن از سه ماهگی شروع شده و بهترین زمان برای شروع زبان دوم قبل ...
ادمین رویش  ۲۰۱۱ روز قبل

آموزش زبان دوم به کودکم در سنین زیر 6 سال چه پیامدهایی ممکن است به همراه داشته باشد؟

بر اساس تحقیقات انجام شده آموزش چند زبان به کودکان ممکن است باعث تاخیر در تکلم شود و یا کودکانی که به طور همزمان در معرض یادگیری بیش از یک زبان قرار میگیرند تا مدتی زبان اصلی خود را با به کارگیری کلماتی از سایر زبان ها استفاده کنند اما این مسائل به مرور ح...
ادمین رویش  ۲۰۱۱ روز قبل

کودک من هنوز زبان مادری اش را یاد نگرفته است آیا آموزش زبان دوم در این شرایط باعث تاخیر در تکلم به زبان مادری نخواهد شد؟

کودکان زیادی در سراسر دنیا وجود دارند که از همان بدو تولد با والدین چند زبانه روبرو هستند تجربه حاصل از مشاهدات این کودکان نشان داده است که آموختن چند زبان آن هم از بدو تولد هیچ گونه آسیبی در تکلم کودکان به وجود نمی آورد.
ادمین رویش  ۲۰۱۱ روز قبل