رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

خانه کودک رویش طلایی

عنوان

آیا برنامه شما به این معنی است که لازم نیست والدین فرزندشان را به کلاس های فوق برنامه از جمله کلاس ورزشی، هنری، موسیقی یا کلاس زبان بفرستند؟

قبل از ایجاد تخصص در هر کودکی تمرکز هر پدر و مادری باید بر پرورش مهارت های پایه باشد که این کار خود مرحله مهمی از زندگی یک کودک است. زمانیکه مغز به درستی تحریک شود، استعداد و قدرت درونی کودک کشف شده و پس از آن والدین می توانند با توجه به ظرفیت ها و علایق...
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

فرزند من هنوز خیلی کوچک است. او چگونه می تواند از این آموزش ها بهره مند شود؟

یک نوزاد از توانایی های یادگیری غیرقابل باوری برخوردار است. حتی اگر کودکی قادر به بروز توانایی های یادگیری خویش نباشد، سلول های مغز او به سرعت در حال مرتبط شدن با هم برای استفاده ازمغز در آینده می باشند. چنانچه کودک در محیطی مناسب قرار داده شود، توانایی ...
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

آیا کودکان بزرگتر هم می توانند از این برنامه بهره مند شوند؟

گرچه ما فهمیده ایم که بهترین دوره برای کار با کودکان زمانی است که آنها کمتر از 6 سال دارند، اما برخی نتایج نسبتا چشمگیر را نیز درباره بچه های بزرگتر مشاهده کرده ایم. و لذا آموزش های 6 تا ده سال نیز با تمرکز بر پیشگیری از اختلالات یادگیری، افزایش مهارت ها...
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

آیا این برنامه برای کودکان با مغزهای صدمه دیده، عقب ماندگی ذهنی و سندرم داون سودمند است؟

برخی معیارهای اندازه گیری ناتوانی بر اساس مدل های فعلی بر کار نیمکره چپ استوار است. اما برخی از این کودکان نیمکره های راست خوبی دارند. ما نتایج جالبی را هنگام کار با این گروه نیز مشاهده کرده ایم.
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

چرا تعداد کودکان از 6 نفر تجاوز نمی کند؟

استاندارد جهانی برای آموزش کودکان زیر 6 سال گروه های 6 نفره می باشد. هر چند برای کودکان 4 تا 6 سالی که هر روز از خدمات آموزشی استفاده می کنند به منظور آمادگی های اولیه برای حضور در مدرسه، این تعداد ممکن است تا 8 نفر ارتقا یابد.
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

چرا لازم است کلاس های کودکان زیر 4 سال با حضور مادر برگزار شود؟

کودکان تا سن 4 سالگی خود را محور عالم می دانند.سپردن کودکان بدون حضور یک سرپرست ( ماردر یا پرستار) در کلاس های چند نفره منجر به آسیب به وی می گردد. زیرا بدیهی است هر چند که تعداد کودکان در کلاس ها کمتر از 6 نفر است اما یک مربی توانایی رسیدگی به نیاز های ر...
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

نقش ارزیاب آموزشی در کلاس های کودکان چیست؟

کودکان به منظور رفع مشکلات یادگیری مربوط به حوزه های شناختی، حرکتی، تکلم و تخیل و یا ارتقای قابلیت ها ی کودک در این حوزه ها پیشنهاداتی را به مربی و والد ارائه می دهند.
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

حضور سوپروایزر رفتاری در کلاس های آموزشی کودکان به چه منظور است؟

سوپروایزر های رفتاری که مشاورین تحصیل کرده با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های روانشناسی بالینی و مشاوره می باشند، به منظور رصد نمودن مشکلات احتمالی عاطفی، اجتماعی کودکان در کلاس حضور هفتگی دارند. در این راستا با مشاهده روابط بین کودکان، روابط کودک...
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

نحوه تخصیص سوپروایزرهای رفتاری و ارزیاب های آموزشی به کلاس ها به چه نحو است؟

به منظور تمرکز بر مسائل کودکان، هر کلاس یک سوپروایزر رفتاری و یک ارزیاب آموزشی دارد که عمدتا تا پایان سال تحصیلی کودک را همراهی می کنند.
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

تفاوت بین طرح رویش و سایر طرح ها چیست؟

برنامه رویش به تقویت مهارت های پایه به جای تخصص پروری می پردازد. برنامه رویش بسیار دقیق می تواند قابلیت فعلی کودک شما را ارزیابی نماید. برنامه رویش با دقت عملی که دارد می تواند خروجی های مطلوب متناسب با توانایی های کودکتان را به شما اعلام نماید. در برن...
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

رویش بر چند نقطه اصلی تمرکز دارد؟

1- تمرکز بر آموزش خانواده به عنوان موثرترین هسته پرورشی کودکان 2- تمرکز بر افزایش توان اندیشیدن کودک و میزان خلاقیت او با استفاده از شیوه های تایید شده ی شناختی 3- تمرکز بر ایجاد رابطه موثر والد-فرزند و کمک به رشد مطلوب مهارت های عاطفی-اجتماعی کودک 4- ...
ادمین رویش  ۱۹۸۸ روز قبل

طرح رویش چیست؟

 روش رویش نگاهی یکپارچه به تمام مدلهای یادگیری، اعم از یادگیری بر اساس رویکردرفتارگرایانه، یادگیری بر اساس رویکرد شناختی و یادگیری با رویکرد عصب روان فیزیولوژیکی است. در حال حاضر تمرکز رویش به آموزش کودکان زیر 6 سال است و از اقدامات در دست پژوهش رویش...
ادمین رویش  ۲۰۶۱ روز قبل