رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما

طرح رویش چیست؟

آواتار ادمین رویش
طرح رویش چیست؟
توسط   ادمین رویش   ۱۱۳۳ روز قبل

 روش رویش نگاهی یکپارچه به تمام مدلهای یادگیری، اعم از یادگیری بر اساس رویکردرفتارگرایانه، یادگیری بر اساس رویکرد شناختی و یادگیری با رویکرد عصب روان فیزیولوژیکی است. در حال حاضر تمرکز رویش به آموزش کودکان زیر 6 سال است و از اقدامات در دست پژوهش رویش: یکپارچه نمودن آموزش ها در طول دوران تحصیلی فرد می باشد.

هسته پژوهش رویش از سال 1387 در حوزه یکپارچه سازی حوزه های مختلف یادگیری با کمکبیش از 40 تن از اساتید متبحر در حوزه ی های مرتبط با امر یادگیری در داخل و خارج از کشور به پژوهش مشغول استو ازدستاوردهایاین پژوهش، پرورش کودکانی متعادل است که هدف از آموزش این کودکان افزایشدانشو یاتخصص شان نمی باشد.

 

آدرس : تهران  

تلفن  :22777151-021