رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

آیا کودکان بزرگتر هم می توانند از این برنامه بهره مند شوند؟

آواتار ادمین رویش
آیا کودکان بزرگتر هم می توانند از این برنامه بهره مند شوند؟
توسط   ادمین رویش   ۱۵۹۹ روز قبل

گرچه ما فهمیده ایم که بهترین دوره برای کار با کودکان زمانی است که آنها کمتر از 6 سال دارند، اما برخی نتایج نسبتا چشمگیر را نیز درباره بچه های بزرگتر مشاهده کرده ایم.

و لذا آموزش های 6 تا ده سال نیز با تمرکز بر پیشگیری از اختلالات یادگیری، افزایش مهارت های زندگی، تقویت نیمکره راست و هوش های 8 گانه گاندرنر برای کودکان ارائه میگردد.

 

آدرس : تهران  

تلفن  :22777151-021