آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

چرا تعداد کودکان از 6 نفر تجاوز نمی کند؟

آواتار ادمین رویش
چرا تعداد کودکان از 6 نفر تجاوز نمی کند؟
توسط   ادمین رویش   ۲۰۱۸ روز قبل
استاندارد جهانی برای آموزش کودکان زیر 6 سال گروه های 6 نفره می باشد. هر چند برای کودکان 4 تا 6 سالی که هر روز از خدمات آموزشی استفاده می کنند به منظور آمادگی های اولیه برای حضور در مدرسه، این تعداد ممکن است تا 8 نفر ارتقا یابد.