رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما

نقش ارزیاب آموزشی در کلاس های کودکان چیست؟

آواتار ادمین رویش
نقش ارزیاب آموزشی در کلاس های کودکان چیست؟
توسط   ادمین رویش   ۱۳۶۳ روز قبل
کودکان به منظور رفع مشکلات یادگیری مربوط به حوزه های شناختی، حرکتی، تکلم و تخیل و یا ارتقای قابلیت ها ی کودک در این حوزه ها پیشنهاداتی را به مربی و والد ارائه می دهند.

 

آدرس : تهران  

تلفن  :22777151-021