رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما

حضور سوپروایزر رفتاری در کلاس های آموزشی کودکان به چه منظور است؟

آواتار ادمین رویش
حضور سوپروایزر رفتاری در کلاس های آموزشی کودکان به چه منظور است؟
توسط   ادمین رویش   ۱۳۱۳ روز قبل

سوپروایزر های رفتاری که مشاورین تحصیل کرده با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های روانشناسی بالینی و مشاوره می باشند، به منظور رصد نمودن مشکلات احتمالی عاطفی، اجتماعی کودکان در کلاس حضور هفتگی دارند.

در این راستا با مشاهده روابط بین کودکان، روابط کودک با مربی، روابط کودک با والد مسائل و آسیب های احتمالی را بررسی و به جهت رفع آنها و یا ارتقاء مهارت های عاطفی – اجتماعی کودک با والد ( والدین) او جلساتی را در طول کلاس ها و یا به صورت انفرادی در اتاق مشاوره برگزار می کنند.

 

آدرس : تهران  

تلفن  :22777151-021