رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

نحوه تخصیص سوپروایزرهای رفتاری و ارزیاب های آموزشی به کلاس ها به چه نحو است؟

آواتار ادمین رویش
نحوه تخصیص سوپروایزرهای رفتاری و ارزیاب های آموزشی به کلاس ها به چه نحو است؟
توسط   ادمین رویش   ۱۵۹۹ روز قبل
به منظور تمرکز بر مسائل کودکان، هر کلاس یک سوپروایزر رفتاری و یک ارزیاب آموزشی دارد که عمدتا تا پایان سال تحصیلی کودک را همراهی می کنند.

 

آدرس : تهران  

تلفن  :22777151-021