رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما
آشنایی-با-غذا-خوردن-پرندگان

آشنایی-با-غذا-خوردن-پرندگان

شناخت-رنگ-هماهنگی-چشم-و-دستjpg

شناخت-رنگ-هماهنگی-چشم-و-دستjpg

تقویت مهارت های حرکتی ظریف-تمرکز-هماهنگی چشم و دست

تقویت مهارت های حرکتی ظریف-تمرکز-هماهنگی چشم و دست

دست ورزی؛ تقویت مهارت حرکتی ظریف

دست ورزی؛ تقویت مهارت حرکتی ظریف

آشنایی با حیوانات

آشنایی با حیوانات

تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت

تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت

صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  :22777151-021