رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما
تقویت مهارت های حرکتی ظریف-تمرکز-هماهنگی چشم و دست

تقویت مهارت های حرکتی ظریف-تمرکز-هماهنگی چشم و دست

دست ورزی؛ تقویت مهارت حرکتی ظریف

دست ورزی؛ تقویت مهارت حرکتی ظریف

آشنایی با حیوانات

آشنایی با حیوانات

تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت

تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت

تقویت مهارت ریاضی

تقویت مهارت ریاضی

تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف

تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف

صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴

 

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن آموزشگاه:22558805-021