آیکن گفتگو با ما
آشنایی با حیوانات

آشنایی با حیوانات

تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت

تقویت مهارت حرکتی ظریف، هماهنگی چشم و دست و آموزش مفاهیم ریاضی رنگ، اندازه و خلاقیت

تقویت مهارت ریاضی

تقویت مهارت ریاضی

تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف

تقویت مهارت حرکتی درشت و ظریف

تمرینات چشمی

تمرینات چشمی

کار با رنگ انگشتی، خلاقیت و آموزش مفاهیم ریاضی

کار با رنگ انگشتی، خلاقیت و آموزش مفاهیم ریاضی

تقویت مهارت های  حرکتی ظریف هماهنگی بین چشم و دست

تقویت مهارت های حرکتی ظریف هماهنگی بین چشم و دست

تقویت مهارتهای حرکتی ظریف

تقویت مهارتهای حرکتی ظریف

خلاقیت

خلاقیت

دست ورزی و تمرینات انگشتی

دست ورزی و تمرینات انگشتی

هماهنگی چشم و دست

هماهنگی چشم و دست

افزایش قدرت توجه و تمرکز هماهنگی چشم ودست بهبود رابطه عاطفی  مادر و کودک

افزایش قدرت توجه و تمرکز هماهنگی چشم ودست بهبود رابطه عاطفی مادر و کودک

بازی با دارت، تقویت هماهنگی چشم و دست

بازی با دارت، تقویت هماهنگی چشم و دست

تقویت مهارتهای ظریف، خلاقیت

تقویت مهارتهای ظریف، خلاقیت

شناخت مواد

شناخت مواد

تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت مهارتهای ظریف

تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت مهارتهای ظریف

تقویت مهارتهای ظریف، شناخت مواد

تقویت مهارتهای ظریف، شناخت مواد

هماهنگی بین چشم و دست مهارت حرکتی ظریف

هماهنگی بین چشم و دست مهارت حرکتی ظریف

نقاشی روی صورت

نقاشی روی صورت

 

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن آموزشگاه:22558805-021