آیکن گفتگو با ما
افزایش اعتماد به خود و اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به خود و اعتماد به نفس

تقویت مهارت حرکتی

تقویت مهارت حرکتی

خلاقیت و آشنایی با اشکال هندسی

خلاقیت و آشنایی با اشکال هندسی

دیدن اشیا درحال حرکت

دیدن اشیا درحال حرکت

آشنایی با ویژگی های خود

آشنایی با ویژگی های خود

آماده کردن  نوشیدنی سالم

آماده کردن نوشیدنی سالم

تقویت  تعادل

تقویت تعادل

تقویت تنفس

تقویت تنفس

تهیه غذای سالم

تهیه غذای سالم

ساخت اکواریوم - خلاقیت - مهارت انگشتی ظریف

ساخت اکواریوم - خلاقیت - مهارت انگشتی ظریف

آشنایی با قسمتهای مختلف ساختمان - آشنایی با انواع خانه ها - ساخت لوازم منزل - شناخت و ترکیب رنگها - تقویت انگشتان - تقویت خلاقیت

آشنایی با قسمتهای مختلف ساختمان - آشنایی با انواع خانه ها - ساخت لوازم منزل - شناخت و ترکیب رنگها - تقویت انگشتان - تقویت خلاقیت