رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما
آشنایی با مشاغل(خیاط) تقویت توانایی انگشتان

آشنایی با مشاغل(خیاط) تقویت توانایی انگشتان

مهارت های زندگی خودشناسی

مهارت های زندگی خودشناسی

آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

وقت بازی

وقت بازی

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون

آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون

صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵

 

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن آموزشگاه:22558805-021