آیکن گفتگو با ما
آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

وقت بازی

وقت بازی

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون

آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون

تمرینات آواشناسی

تمرینات آواشناسی

تقویت تخیل - خلاقیت - ایفای نقش

تقویت تخیل - خلاقیت - ایفای نقش

آشنایی با اربعین

آشنایی با اربعین

آموزش کار گروهی - آموزش مهارت حرکتی ظریف - آموزش همکاری - آشنایی با فواید خورشید

آموزش کار گروهی - آموزش مهارت حرکتی ظریف - آموزش همکاری - آشنایی با فواید خورشید

دفتر الفبا

دفتر الفبا

تقویت مهارتهای ارتباطی - آشنایی با بازیهای گروهی و رعایت نوبت

تقویت مهارتهای ارتباطی - آشنایی با بازیهای گروهی و رعایت نوبت

آشنایی با وسایل ارتباطی - تقویت مهارت کلامی - مفاهیم ریاضی - آشنایی با شماره منزل - خلاقیت - برقراری ارتباط

آشنایی با وسایل ارتباطی - تقویت مهارت کلامی - مفاهیم ریاضی - آشنایی با شماره منزل - خلاقیت - برقراری ارتباط

آشنایی با نقشه کشی، شغل بنا و مهندس - شناخت اجزای ساختمان

آشنایی با نقشه کشی، شغل بنا و مهندس - شناخت اجزای ساختمان

آشنایی با نقشه کشی و قسمتهای مختلف ساختمان

آشنایی با نقشه کشی و قسمتهای مختلف ساختمان

نمایش رشدگیاهان آشنایى با شرایط لازم براى رشد و نمو گیاهان. تقویت قوه ى تخیل. تقویت مهارتهاى اجتماعی و ابراز وجود

نمایش رشدگیاهان آشنایى با شرایط لازم براى رشد و نمو گیاهان. تقویت قوه ى تخیل. تقویت مهارتهاى اجتماعی و ابراز وجود

نقاشی روی صورت

نقاشی روی صورت

مهارت ریاضی

مهارت ریاضی

کارگروهی و آشنایی با سبزیجات

کارگروهی و آشنایی با سبزیجات

فعالیتهای شناختی استادجمع

فعالیتهای شناختی استادجمع

شناخت رنگهای اصلی و فرعی

شناخت رنگهای اصلی و فرعی

افزایش مهارتهای ظریف انگشتی و آشنایی بامحصولات مزرعه

افزایش مهارتهای ظریف انگشتی و آشنایی بامحصولات مزرعه

آشنایى با مفاهیم ریاضى رنگها و اندازه ها تقویت مهارتهاى حرکتى ظریف

آشنایى با مفاهیم ریاضى رنگها و اندازه ها تقویت مهارتهاى حرکتى ظریف

تقویت مهارت حرکتى  و  حواس 5گانه

تقویت مهارت حرکتى و حواس 5گانه

آشنایی باسبزیجات و آشنایی باخوراکیهای سالم برای سرو همراه  باغذا سالاد فصل تقویت مهارتهای حرکتی جدید

آشنایی باسبزیجات و آشنایی باخوراکیهای سالم برای سرو همراه باغذا سالاد فصل تقویت مهارتهای حرکتی جدید

آشنایی با میوه های فصل - آشنایی با وزن کردن - مقایسه - شمردن - مفاهیم ریاضی

آشنایی با میوه های فصل - آشنایی با وزن کردن - مقایسه - شمردن - مفاهیم ریاضی

 

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن آموزشگاه:22558805-021