آیکن گفتگو با ما
شناخت خانواده و درخت خانواده

شناخت خانواده و درخت خانواده

آشنایی با آپارتمان و ساخت خانه ی بارون و دامون

آشنایی با آپارتمان و ساخت خانه ی بارون و دامون

آشنایی با خانواده

آشنایی با خانواده

آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

وقت بازی

وقت بازی

آشنایی  با انواع خانه و بخش های آن

آشنایی با انواع خانه و بخش های آن

آشنایی  با انواع خانه و قسمت های مختلف آن

آشنایی با انواع خانه و قسمت های مختلف آن

آشنایی با مفاهیم ریاضی

آشنایی با مفاهیم ریاضی

آشنایی با مفاهیم ریاضی-آشنایی با اشکال هندسی- تقویت مهارت شنیداری - تقویت دقت تمرکز

آشنایی با مفاهیم ریاضی-آشنایی با اشکال هندسی- تقویت مهارت شنیداری - تقویت دقت تمرکز

تقویت مهارت های تفکر منطقی و بازی آزاد

تقویت مهارت های تفکر منطقی و بازی آزاد

تقویت مهارتهای حرکتی ظریف

تقویت مهارتهای حرکتی ظریف

ساخت گلدون آپارتمانی

ساخت گلدون آپارتمانی

تقویت مهارت ظریف انگشتی - آشنایی با اکواریم - خلاقیت

تقویت مهارت ظریف انگشتی - آشنایی با اکواریم - خلاقیت

مهارتهای انگشتی افزایش قدرت تمرکز هماهنگی چشم و دست

مهارتهای انگشتی افزایش قدرت تمرکز هماهنگی چشم و دست

کاردستی دریا با دکمه و زیپ

کاردستی دریا با دکمه و زیپ

کاردستی بهداشت دهان و دندان

کاردستی بهداشت دهان و دندان

آموزش مسواک و بهداشت فردی

آموزش مسواک و بهداشت فردی

آشنایی باوسایل اتاق خواب

آشنایی باوسایل اتاق خواب

آشنایی با وسایل اتاق خواب

آشنایی با وسایل اتاق خواب

آشنایی با فصل پاییز شناخت میوه های فصل سلامت مهارتهای زندگی

آشنایی با فصل پاییز شناخت میوه های فصل سلامت مهارتهای زندگی

آشنایی با بهداشت دهان و تخیل

آشنایی با بهداشت دهان و تخیل

آشنایی با چوب و آقای نجار

آشنایی با چوب و آقای نجار

آشنایی با الگو و مهارت قیچی کردن

آشنایی با الگو و مهارت قیچی کردن

 

 

آدرس : تهران،پاسداران، خیابان داوود اسلامی، نبش گلستان سوم، پلاک 59 

تلفن  مؤسسه:22777151-021 تلفن آموزشگاه:22558805-021