امین مهدی زاده

امین مهدی زاده
اینجانب سیده فرشته طاهری مادر امین مهدی‌زاده متولد 1387، هستم. با شرکت در دوره‌های موسسه رویش طلایی کوچولوها، پسرم در زمینه‌های بسیاری پیشرفت داشته است. استفاده از محصولات ریاضی سبب شده که تاکنون امین بتواند تا عدد 200 بشمارد. آموزش ها در تشخیص اعداد از روی نقاط تاثیر خوبی داشته؛ همچنین محصول استاد ضرب و جمع، برای فرزندم بسیار جذاب و موثر بوده است. محصولات حافظه بر کودکم عالی عمل کرده و پیشرفت بسیاری داشته است. محصول ارتباط‌دهنده سبب شد تا کلمه‌های تازه‌ای بسازد. امین هوش و گیرایی بالایی دارد. این محصولات بر روی کنجکاوی و پرسش در مورد اشیا و پدیده‌ها، سرعت یادگیری و انجام‌دادن کارها تاثیر فراوانی داشته است.

اینجانب سیده فرشته طاهری مادر امین مهدی‌زاده متولد 1387، هستم.

با شرکت در دوره‌های موسسه رویش طلایی کوچولوها، پسرم در زمینه‌های بسیاری پیشرفت داشته است. استفاده از محصولات ریاضی سبب شده که تاکنون امین بتواند تا عدد 200 بشمارد. آموزش ها در تشخیص اعداد از روی نقاط تاثیر خوبی داشته؛ همچنین محصول استاد ضرب و جمع، برای فرزندم بسیار جذاب و موثر بوده است.

محصولات حافظه بر کودکم عالی عمل کرده و پیشرفت بسیاری داشته است.

محصول ارتباط‌دهنده سبب شد تا کلمه‌های تازه‌ای بسازد.

امین هوش و گیرایی بالایی دارد. این محصولات بر روی کنجکاوی و پرسش در مورد اشیا و پدیده‌ها، سرعت یادگیری و انجام‌دادن کارها تاثیر فراوانی داشته است.

من از 1 تا 10 امتیاز 10 را به موسسه رویش طلایی کوچولوها خواهم داد.

تاریخ تنظیم 15/12/1392

۱۵ اسفند ۱۳۹۲
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید