رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما

رویش بر چند نقطه اصلی تمرکز دارد؟

آواتار ادمین رویش
رویش بر چند نقطه اصلی تمرکز دارد؟
توسط   ادمین رویش   ۱۰۵۹ روز قبل

1- تمرکز بر آموزش خانواده به عنوان موثرترین هسته پرورشی کودکان

2- تمرکز بر افزایش توان اندیشیدن کودک و میزان خلاقیت او با استفاده از شیوه های تایید شده ی شناختی

3- تمرکز بر ایجاد رابطه موثر والد-فرزند و کمک به رشد مطلوب مهارت های عاطفی-اجتماعی کودک

4- تمرکز بر افزایش دقت آموزش و میزان تطبیق آنها بر توانمندی های کودک با بهره گیری از تست هاو فرم هایاستاندارد

5- تمرکز بر آموزش کامل مغز که تقویت حافظه، سرعت عملکرد مغز، سرعت محاسبات ریاضی وافزایش تخیل را در بر دارد. 

رویش  در این راستا از شیوه های مطرح در دنیا موسوم به شیوه های نیمکره راست بهره می برد. 

 

آدرس : تهران  

تلفن  :22777151-021