رویش طلایی کوچولوها
آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما آیکن گفتگو با ما

فهرست مقالات

شخصیت

شخصیت چیست؟

شخصیت، سازمان پویایی از نظام‌‌های جسمی ـ روانی در درون فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می‌کند. رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی ـ اجتماعی صورت می‌پذیرد که شخصیت انسان تابع نتایج آن مراحل و وقایع است.
۲۰ آذر ۱۳۹۷
نیمکره های راست و چپ

نقش نیمکره راست و چپ مغز در یادگیری

آیا می دانید نیمکره های چپ و راست میتوانند چه نقشی را در یادگیری داشته باشند؟
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
انیشتین

مثل انیشتین از مغزمان استفاده کنیم!

بچه های نیمکره راستی با استفاده از یک روش غیرعادی به نتیجه درست می رسند و راه حلی عادی برای نشان دادن ندارند.
۱۷ مرداد ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴

 

آدرس : تهران  

تلفن  :22777151-021

تلفن  :7007519-0912

ادمین تلگرام  :@royeshtalaei