رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

رویکرد گاردنر

رویکرد گاردنر
هوارد گاردنر استاد آموزش و شناخت در دانشگاه ها هاروارد است. او درباره ماهیت هوش گفت و گو می کند و تحت تاثیر آراای پیراژه و برونر است. نظریه هوش چند گانه وی بر اساس تحقیقاتی درباره مغز افراد نابغه ارائه شده است.وی حداقل 8نوع هوش مختلف را در افراد شن اسایی کرده استدر برنامه آموزش هوش چند گانه محیط و برنامه بر اساس نیاز کودک تنظیم می کنند. مثلا به کودکی که پازلی را حل کند پازل پیچیده تر داده می شود به کودکی که به خوبی بتواند بشمارد شمارش دو تا دو تا آموزش می دهند.

انواع هوش ذهنی :

1.       هوش موسیقیایی _موزون: توانایی تفکر موسیقیایی ، شنیدن و به خاطر سپردن الگوهای شنیداری. بخش معینی از مغز به تولید و ادراک موسیقی کمک می کند.

2.       هوش جسمی _ حرکتی: توانایی به کارگیری یک عضو یا کل بدن برای حل مشکل یا ساخت حرکتی، توانایی فرد در ورزش استفاده از ریتم های حرکتی را بیان می کند.

3.       هوش منطقی _ ریاضی: توانایی فرد برای تفکر منطقی و درک یک نظام یا الگو.

4.       هوش زبانی _کلامی: توانایی فرد در بکارگیری زبن برای نشان دادن افکار و احساسات و نی توانایی درک سخن دیگران.

5.       هوش مکانی: توانایی فرد در نشان دادن دنیای درونی به شکل فضایی.

6.       هوش برون(میان) فردی:ظرفیت فرد در درک سایر افراد.

7.       هوش درون فردی: ظرفیت فرد در درک خود، اینکه بداند کیست و چگونه عمل می کند.

8.       هوش طبیعت گرا: ظرفیت فرد در تفاوت گذاری میان انواع موجودات .

گاردنر در تحقیق خود پنج ذهن برای آینده اشاره کرده است.ذهن منضبط، ذهن ترکیبی، ذهن خلاق، ذهنی که به دیگران احترام می گذارد،ذهن اخلاقی است.

ویژگی های رویکرد آموزشی گاردنر عبارت است از:

تنوع یادگیرندگان و کار مداوم و تلاش سخت آنان، دادن فرصت به همه کودکان .

تنوع روش یادگیری (استفاده از شعر،موسیقی، بازی، قصه، آزمایش و بحث گفت وگو در برنامه ها)

کیفیت بالای کار و مشارکت همه جانبه، به شکل ارائه ایده یا پیشنهاد از جانب کودک و حتی جامعه گسترده تر.

به کارگیری هنرها به شکل مهارت و تخصص، چه در استفاده از ابزار در قالب نقاشی، قصه، حرکات بدنی و چه در فرصت های ایجاد شده.

سرانجام گاردنر سعی می کند هوش های مختلف را در کودک پرورش می دهد.

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید