خلاقیت معجزه می کند

خلاقیت معجزه می کند
آیا می دانید خلاقیت به کودک کمک می کند تا آسان تر مشکلات کند و با ذهن بازتری از چالش ها عبور کند؟

خلاقیت،مهارت اجتماعی کودکان را رشد میدهد. کودکان در بازی های خود نقش های تخیلی را اجرا میکنند و این توانایی را دارند که روابط بین اعضای خانواده،دوستان و... را مورد بررسی قرار دهند و در مورد چگونگی تعامل آنها کنجکاو هستند. آنها در نقش دکتر قرار میگیریند و تصور می کنند که پزشکان چطور بیماران رادرمان می کنند و در نقش مامان و بابا قرار می گیرند تا احساسات انها را نسبت به فرزندان درک کنند. بازی تخیلی باعث ایجاد همدلی نسبت به دیگران در کودک می شود.

خلاقیت مهارت زبانی و رشد عقلی کودکان را تقویت میکند

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید