بازی چیست ؟

بازی چیست ؟

بازی یک انتخاب آزادانه است که ضخصا هدایت می‏شود.
ذاتی و درون خیز است و کودک را به فعالیت وا می‏دارد.
 پژوهشگران ویژگی های بازی را این چنین مطرح میکنند :
ذاتی، درون زاد و خود جوش
به صورت آزادانه باید انتخاب شود ، بازی یک فعالیت اختیاری است
بازی باید خوشایند، غیر جدی و لذت بخش باشد
اکتشافی، تجربی و فعال است
دارای قاعده و قانون است
از الگوی رشد پیروی می‏کند
تحت تاثیر آداب و رسوم جامعه است
 با افزایش سن کودکان از میزان فعالیتهای وی کاسته می‏شود.
زمان تمرکز در بازی های خاص با افزایش سن، افزایش می‏یابد.
با افزایش سن، بازیهای جسمی-حرکتی کاهش می‏یابند.

برای مطالعه بیشتر کلیک نمایید :

بازی‌ درمانی، چیست؟
منظور از بازی فکری چیست؟
بازی های تقلیدی کودکان

بازی برای کودکان (1)
بازی برای کودکان (2)

کارگاه بازی درمانی

مجموعه ویدئوهای برنامه کودک من با محتوای تاثیر بازی بر رشد کودک

 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید