رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

پدر و مادر آگاه و پدر و مادر معمولی

 
پدر و مادر آگاه و پدر و مادر معمولی


 


11 تفاوت اساسی بین پدر و مادر معمولی و پدر و مادر آگاه:

🌸 - پدر و مادر معمولی تمامی وقت خود را صرف کودکشان میکنند و هیچ زمانی را برای خود باقی نمیگذارند.
- پدر و مادر آگاه به خود اهمیت می دهند و کودک از آنان الگو می گیرد.
🌸 - پدر و مادر معمولی به عواقب مشکل میپردازند و میخواهند آن را حل کنند.
- پدر و مادر آگاه برای حل مشکل آن را ریشه یابی میکنند.
🌸 - پدر و مادر معمولی خودشان جوابها را میگویند.
- پدر و مادر آگاه به فرزندان یاد میدهد که جوابهایشان را جستجو کنند.
🌸 - پدر و مادر معمولی می گویند شما ایده ای ندارید.
- پدر و مادر آگاه می گویند دوباره فکر کنید و جواب را خواهید یافت.
🌸 - پدر و مادر معمولی همیشه دیگران را مثال میزنند و میگویند مثل اون باش.
- پدر و مادر آگاه فرزندانشون را تشویق میکنند که خودشان باشند.
🌸 - پدر و مادر معمولی همیشه از کودک در مقابل مشکلات محافظت می کند.
- پدر و مادر آگاه بعضی اوقات به کودک اجازه می دهد اشتباه کند.
🌸 - پدر و مادر معمولی میگوید ، اینکار را نکن.
- پدر و مادر آگاه میگوید ، به عواقب اینکار فکر کن.
🌸 - پدر و مادر معمولی سعی می کنند که خوب باشند.
- پدر و مادر آگاه سعی میکنند که خودشان باشند.
🌸 - پدر و مادر معمولی فکر میکنند که آنها باید یک معلم باشند.
- پدر و مادر آگاه میدانند که باید فراتر از یک معلم باشند .
🌸 - پدر و مادر معمولی به کودک نشان میدهد که چه کاری لازم است انجام شود.
- پدر و مادر آگاه به کودک نشان میدهد که چرا بهتر است که اینکار به این روش انجام شود.
🌸 - پدر و مادر معمولی از کودکش می خواهد که بر سر قولش بماند.
- پدر و مادر آگاه در عمل نشان میدهد که چگونه کسی سرقولش می ایستد.
.

خانه کودک رویش طلایی: طراحی و برگزاری دوره های موسوم به طرح رویش از 3 ماهگی تا 10 سالگی و اجرای سیستم آموزش زبان هلن دورون برای نوزادان تا سن 14 سالگی به عنوان تنها مرکز آموزشی این دوره در ایران / مرکز مشاوره: ارایه خدمات مشاوره و بازی درمانی برای کودکان و خانواده ها

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید