رفتار با کودکان لوس

رفتار با کودکان لوس


کودکان‌ موجودات‌ در حال‌ رشدی‌ هستند و براساس‌ این‌ که‌ در سال‌های‌ اولیه‌ زندگی‌ چگونه‌ تربیت‌ شوند وآموزش‌ ببینند، سبک‌ خاص‌ رفتاری‌ پیدا می‌ کنند.
چنانچه‌ کودک‌ شماکار اشتباهی‌ مرتکب‌ شود یا بخواهد تعیین ‌کننده‌ باشد و به‌ والدین‌ خود دستور دهد و یا  با داد و فریاد و عصبانیت‌ حرف‌ خود را به‌ کرسی‌ بنشاند،
در این‌ خانواده‌ هیچ‌ گونه‌ روش‌ مناسبی‌ برای‌ جلوگیری‌ از این‌ رفتارها و جهت ‌دهی‌ به‌ آنها وجود ندارد.
این‌ نوع‌ خانواده‌ها از لحاظ‌ روان شناسی به‌ خانواده‌های‌ محبت‌ کنندهِ افراطیِ آزاد گذارنده‌ معروف اند؛ خانواده‌هایی‌ که‌ توجه، محبت‌ و مراقبت در مورد فرزندان‌ خود دارند و در عین‌ حال‌ آنها را برای‌ انجام‌ هرگونه‌ عملی‌ آزاد می ‌گذارند.

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید