کودک باهوش

کودک باهوش
کودکی که کلمات و اعداد را خیلی زود تشخیص می دهد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید