دموی استاد ضرب

دموی استاد ضرب
DVD استاد ضرب شامل جدول 36 تایی به صورت تصویری و آهنگین می باشد و شامل 2 دی وی دی است و در 4 سرعت نرمال ، 2 برابر ، 4 برابر و 8 برابر تنظیم شده است. این دی وی دی پس از اتمام کامل دی وی دی استادجمع قابل اجرا می باشد.

بازی های سرعتی 

DVD استاد ضرب شامل جدول 36 تایی به صورت تصویری و آهنگین می باشد و شامل 2 دی وی دی است و در 4 سرعت نرمال ، 2 برابر ، 4 برابر و 8 برابر تنظیم شده است. این دی وی دی پس از اتمام کامل دی وی دی استادجمع قابل اجرا می باشد.

اهداف آموزشی: کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا/آموزش جدول ضرب سی و شش تایی با سرعت بالا/کمک به تمرین های نوشتنی ریاضی/تقویت تخیل 

 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید