رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

شخصیت چیست؟

شخصیت چیست؟
شخصیت، سازمان پویایی از نظام‌‌های جسمی ـ روانی در درون فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می‌کند. رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی ـ اجتماعی صورت می‌پذیرد که شخصیت انسان تابع نتایج آن مراحل و وقایع است.

شخصت چیست؟

 هرگاه که ما از واژه "من" استفاده می‌کنیم اگر دقیقا بدانیم منظورمان چیست و این واژه به چه چیزی دلالت می‌کند، شناخت نسبتا خوبی درباره معنی شخصیت به دست آورده‌ایم.

 وقتی شما دو نفر را در موقعیتی یکسان قرار می دهید عکس العمل های متفاوتی از خود نشان خواهند داد. حتی برخی افراد ممکن است عکس العمل کاملا غیر منتظره ای نشان دهند. چرا  این اتفاق می افتد؟

شخصیت04

لغت شخصیت که در زبان لاتین Personalite و در زبان انگلوساکسون   personality  خوانده می‌شود، ریشه در کلمه لاتین پرسونا (persona) دارد. این کلمه به نقاب یا ماسکی گفته می‌شود که در یونان قدیم، بازیگران تئاتر بر چهره خود می‌زدند و برای ایفای نقش های مختلف و یا پنهان کردن هویت به کار میبردند.# شخصیت از الگوهای خاص تفکر، احساسات و رفتارهایی که یک فرد را منحصر به فرد می سازد تشکیل شده است. اگر چه افراد در شرایط و محیط‌ های گوناگون در ظاهر رفتار متضاد و مختلفی دارند، ولی در طول زمان (مثلاً چندین دهه) رفتار و واکنش و همچنین شیوه تفکر آن‌ها دارای یک ثبات نسبی دائمی اس  .بنابراین می توان گفت شخصیت از درون فرد سرچشمه می گیرد و در طول زندگی اش نسبتاً بدون تغییر باقی می ماند.

شخصیت یکی از راه هایی است که افراد تمایل دارند از دیگری متفاوت باشند. ما اغلب شخصیت را برحسب صفات مختلف یا راه های معمول تفکر، احساس و رفتار در نظر می گیریم.

شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار و شیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی‌همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش‌بینی» مشخص می‌شود.

 

شخصیت شامل ویژگی‌های نسبتاً با ثبات و پایدار است، شخصیت یک فرد بی‌همتاست و در عین بعضی مشابهت‌ها، هیچ دو شخصیت یکسان و همسان وجود ندارد.

شخصیت، یعنی منش، خصوصیات و تا حدی الگوهای واکنش رفتاری قابل پیش‌بینی که هر فردی چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه، به عنوان سبک و شیوه زندگی از خود نشان می‌دهد. .با توجه کردن و مطالعه رفتار و نوع تفکر اشخاص می‌توان سبک رفتاری و تفکری افراد را با احتمال زیاد پیش‌بینی کرد. قابلیت پیش‌بینی رفتار با «ثبات در رفتار» رابطه متقابل دارد.

شخصیت، سازمان پویایی از نظام‌‌های جسمی ـ روانی در درون فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می‌کند.رشد انسان در قالب یک سلسله مراحل و وقایع روانی ـ اجتماعی صورت می‌پذیرد که شخصیت انسان تابع نتایج آن مراحل و وقایع است.

شخصیت05

چه چیزی باعث ایجاد شخصیت می شود. بواقع ریشه های شخصیت ما چه چیزی هستند؟ آیا شخصیت ژنتیکی بوده و از زمان تولد به ما منتقل شده است؟ یا چیزهایی است که ما از والدین و دوستان خود یاد می گیریم؟ همانند برخی موارد مانند هوش، مطالعات نشان می دهد شخصیت نتیجه ترکیبی از دو عامل بالا می باشد.

 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید