داستان غلط

داستان غلط
بازی داستان غلط

این بازی مناسب گروه سنی  4 تا 5 سال می باشد.

روش کار

یکی از داستان هایی را که کودک از قبل با آن آشناست، می خوانیم.  به طوریکه بعضی از قسمت های داستان را تغییر داده و به شکل واضحی غلط بیان می کنیم. 

 کودک باید آن ها را تشخیص داده و درست آن را برایمان بگویید.

 اهداف

  • این بازی میزان دقت و تمرکز کودک را در توانمندی های شنیداری اش به والدین و مربیان نشان می دهد.
  • این بازی می تواند برای افزایش دقت و تمرکز کودک در گوش کردن و به خاطر سپردن مورد استفاده قرار بگیرد.
  •  در این بازی کودک را به صحبت کردن تشویق کرده، در نتیجه می تواند به افزایش توانمندی های گفتاری کودک کمک کند.
  •  از طریق بخش هایی از داستان که کودک متوجه تغییرات آن شده است، می توان به آنچه بیشتر مورد توجه کودک قرار گرفته است (مثبت یا منفی) پی می برد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید