آمادگی قبل از بارداری (6)

آمادگی قبل از بارداری (6)
​ دختران، دو یا سه سال پس از آغاز عادت‌ ماهانه‌ آمادگی آن را پیدا می‌کند که تخمک‌گذاری کند و صاحب فرزند بشوند؛ بنابراین به مجرد ظهور عادت ‌ماهانه دختر آمادگی داشتن فرزند را ندارد؛ زیرا هنوز تخمک سالم قابل استفاده‌ای آزاد نمی‌کند.

 معمولا حدود دوازده تا شانزده روز (به‌طور متوسط چهارده روز) پس از آغاز عادت ‌ماهانه تخمک رها می‌شود، یکی از راه هاییکه زن می تواند بفهمد که آیا حامله هست یا نیست این است که هر روز صبح پیش از حرکت و پیش از خوردن آب یا هر نوع ماده دیگری درجه حرارت بدن خودش را اندازه بگیرد در روزی که تخمک آزاد شده درجه حرارت 37.5 خواهد بود؛ نشانه این است که روز تخمک‌گذاری مادر یا دختری مثلا سیزده یا چهارده روز پس از آغاز عادت‌ماهانه‌اش است و این تقریبا نظمی قابل پیش‌بینی دارد.از آنجایی‌که تخمک حدود یک روز یا بیست و چهار ساعت منتظر اسپرم می‌ماند و اسپرم دو تا سه روز می‌تواند همچنان دوام داشته باشد، اگر در این فاصله رابطه جنسی برقرار بشود مادر می تواند صاحب فرزند شود. به‌هرحال مایل هستم این نکته را به آگاهی‌تان برسانم که به‌نظر می‌رسد کودک انسانی نه ماه و هفت روز پس از اولین روز آخرین عادت‌ماهانه مادرش به این دنیا خواهد آمد و در نتیجه دویست و هشتاد روز یا چهل هفته طول می‌کشد تا فرزند ما از لحظه‌ای که سلول انسانی تشکیل شده تا به این دنیا قدم بگذارد. نکته آخر این است که تعیین‌کننده جنس فرزند ما اسپرمی است که خودش را به تخمک می‌رساند؛ زیرا اسپرمهای مرد دو گونه‌اند، پسر و دختر، اگر اولین اسپرمی که خودش را به تخمک می‌رساند پسر باشد، فرزند پسر و اگر دختر باشد، فرزند دختر خواهد بود. بنابراین تقریبا مادر هیچ نقشی در این زمینه ندارد و پدر هم احتمالا کاری از دستش ساخته نیست. در نتیجه جنسیت جنین براساس یک تصادف تعیین می شود. مطالعات مردم‌شناسی نشان می‌دهد که در همه جوامع تعداد پسران و دختران برابر بوده. می‌دانیم که تعداد پسر در اسپرم پدر به مراتب بیشتر از دختر است؛ اما از آنجا که احتمالا بعضی از آنها ناقص هستند و کار خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند و یا آنها که به تخمک می‌رسند توان بارورکردن تخمک را ممکن است نداشته باشند؛ بنابراین در هنگام تولد تعداد دختران و پسران تقریبا برابر می شود. به‌هرحال نکته مهم این است که پدر و مادر هیچ نقشی (جز در مواردی که از راه پزشکی اقدام می‌کنند) در تعیین جنسیت فرزند ندارند.

 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید