رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

نوشتن کودک روی دیوار و میز و صندلی

نوشتن کودک روی دیوار و میز و صندلی
به کودک خود بگویید که در کجا بنویسد و در کجا ننویسد. گردش دو نفره ای را دور منزلتان ترتیب دهید و مکان های مناسب و نامناسب برای نوشتن را به او نشان دهید اگر کودک شما بزرگ است او را وادارید که بگوید چرا این مکان ها مناسب یا نامناسب است.
به او یاد دهید که در مکان های مناسب بنویسد :
به کودک خود بگویید که در کجا بنویسد و در کجا ننویسد. گردش دو نفره ای را دور منزلتان ترتیب دهید و مکان های مناسب و نامناسب برای نوشتن را به او نشان دهید اگر کودک شما بزرگ است او را وادارید که بگوید چرا این مکان ها مناسب یا نامناسب است.
برای او جایگزین هایی فراهم کنید :
این روش کلید تغییر رفتار کودک است. کودکان دوست دارند بنویسند و نقاشی کنند و آنچه مهم است آنست که مجال انجام آن را داشته باشند.
برای آنها لوازم هنری تهیه کنید. یک قفسه وسایل هنری ترتیب دهید و در آن وسایلی بگذارید که هنگامی که احساس خلاقیت کودک طغیان کرد بتواند بدون کمک شما آن را بروز دهد. مکان هایی را که او میخواهد کار کند محدود کنید. برای نمونه میز ، آشپزخانه و کف اتاق خودش را به او نشان دهدی و دستور دهید که این جاها تنها جاهایی اند که او میتواند در آنها کار کند. به او بگویید اگر لوازم هنری را به هر قسمت دیگر خانه ببرد برای مدت معینی آنها را از دست خواهد داد.
برای او وسایلی برای نوشتن فراهم کنید. انبار کوچکی از کاغذ ، لوازم التحریر کهنه ، پاکت نامه ، دفترچه ، ماژیک ، مداد ، خودکار و ... برای او تهیه کنید و در دسترس او قرار دهید. کودکانی که به آنها مجال آزمودن این روش داده شده است اغلب پیش از آنکه بتوانند بخوانند شکل مخصوص نوشتن خودشان را اختراع کرده اند.
کودکان خردسال تر می توانند افکار خودشان را بلند بگویند و شما میتوانید آنها را برایشان بنویسید. کودکان بزرگتر میتوانند برای شما یادداشت تشکر بنویسند و یا فهرست خرید شما را تهیه کنند. میتوانید پیشنهاد کنید که کاریکاتورهای روزنامه را ببرد و زیرنویسی برای آنها تهیه کند.
برای او مکان های دیگری برای نوشتن فراهم کنید. جایگزین های دیگری را برای نوشتن و نقاشی کردن در اختیار کودک قرار دهید همچون تخته سیاه ، وایت برد ، کاغذهای کهنه ، قسمت سفید پاکت نامه و تخته های مخصوص کودکان. 
در مورد کودکانی که فضاهای گسترده و باز مانند دیوار را دوست دارند یک ورق کاغذ بسته بندی قهوه ای به عنوان صحفه نقاشی تهیه کنید و یا این که به او اجازه دهید با گچ ، روی پیاده رو یا دیوارهای انبارتان بکشد.
نظارت کنید :
این کار همیشه ممکن و یا لازم نیست ولی بدیهی است که میتوانید با نظارت بر نحوه ی بازی کودک از رفتار مخرب او جلوگیری کنید. ما عمیقا بر این باوریم که با آموزش روش های سازنده ی بازی میتوانید با هدایت انرژِی های کودک این مشکل را حل کنید. با او روی طرح های هنری کار کنید و بازی مستقل او را زیر نظر بگیرید تا آنجا که مطمئن شوید مکان های مناسب برای فعالیت هنری را دریافته است.
پی آمدهای طبیعی کارش را به او نشان دهید :
اگر کودکتان به نوشتن روی دیوارها یا مبلمان ادامه می دهد باید به او نشان دهید که رفتار او پذیرفته نیست و چنانچه ادامه دهد پی آمدهایی را در برخواهد داشت.
دست کودک را بگیرید. اگر از راه رسیدید و دیدید که کودکتان مشغول نوشتن در مکان نامناسبی است محکم بگویید : نه ! سپس دست کودک را برای 30 ثانیه محکم و ناراحت در دستان خود بگیرید به طوری که دیگر نتواند به کار خود ادامه دهد. در همان حال به کودک تفهیم کنید که کاری که میکند برای شما پذیرفته نیست و باید به آن خاتمه دهد.
از محرومیت موقت استفاده کنید.  اگر کودک بر انجام این کار ناخوشایند اصرار می ورزد او را برای مدتی روی یک صندلی در اتاق دیگری بنشانید. 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید