نقاشی با حالت های مختلف دست کودک 1

نقاشی با حالت های مختلف دست کودک 1
این نوع نقاشی میتواند برای کودکان بسیار جالب باشد

چند نمونه ار نقاشی هایی که با دست کودک میتوان کشید

1.

نقاشی

2.

نقاشی

 

3.

نقاشی کودک

4.

نقاشی کودک2

 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید