رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

رابطه بازی درمانی کودک و فرزندپروری

 
رابطه بازی درمانی کودک و فرزندپروری
آیا آموزش بازی درمانی کودک ـ محور به مادران میتواند میزان اقتدار مادران را افزایش و روش های سخت گیرانه یا سهلگیرانه را کاهش دهد؟ 2ـ آیا آموزش بازی درمانی کودک محور میتواند میزان پذیرش مادر را افزایش دهد؟

ماهیت ارتباط والد کودک در سلامت روانی کودکان در حال و آینده مهمترین نقش را دارد. در نتیجه روشن است که اگر قصد آن را داریم که بر سلامت روان جمعیت بزرگسال آینده تأثیر مثبتی بگذاریم، باید برای ارتقاء سلامت روان تمامی کودکان، نه صرفاً آنهایی که آشکارا به کمک حرفهای نیاز دارند، تلاشهای بیشتری صورت دهیم.

به نظر می رسد کمک درمانگران به والدین برای تبدیل شدن آنها به نمایندگان درمانگران در زندگی فرزندشان،یکی از کارآمدترین شیوههای بهبود ارتباط والد-کودک باشد. در اکثر خانوادهها مادران بیشترین تعامل را با کودک دارند. چگونگی برقراری ارتباط مادر با کودک از اهمیت خاصی برخوردار است. شاید بتوان گفت یکی از بهترین روشهای وارد شدن به دنیای کودک از طریق بازی است. بازی نه تنها میتواند بر جسم و روان کودک تأثیر گذار باشد بلکه میتواند بر نحوه ارتباط مادر با کودک نیز مؤثر واقع شود.

در روش فرزندپروری مستبدانه باورهای والدین موجب میشود که آنان سعی کنند رفتارو نگرش های کودکان خود را مطابق معیارهای مطلق شکل دهند و کنترل و ارزیابی نمایند. به اولیای امور و مراجع قدرت، وظیفه و کار، سنتها و حفظ نظم احترام بگذارند. والدینی که رفتار فرزندانشان را زیاد از حد کنترل میکنند و بیشتر به فکر برآوردن نیازهای خودشان هستند تا فرزندانشان کودکانی میپرورانند که اگرچه تا حدود زیادی خویشتندارند اما در برخوردهای خود با موقعیتها و افراد جدید از احساس امنیت و اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند. در روش فرزندپروری سهل گیر، والدین چشمپوشی میکنند و رفتارهای کودک را میپذیرند تا آنجا که ممکن است از تنبیه استفاده نمیکنند و توقع و انتظار آنان برای رفتارهای رشد یافته در کودک اندک است. بامریند در مطالعه کودکان دبستانی دریافت که کودکان والدین سهل انگار از نظر رفتاری نارس، فاقد کنترل روی رفتارهای خود و از اعتماد کم برخوردار بودند و این کودکان فاقد مسؤولیت اجتماعی و استقلال بودند. در روش فرزندپروری مقتدرانه اعتقادات والدین منجر به آن میشود که آنان از کودک خود انتظار رفتار بالغانه بیشتر داشته در صورت لزوم از دستورها و جریمه استفاده کنند. قوانین و مقررات به طور ثابت اجرا شوند، استقلال و فردیت کودک مورد تشویق قرار گیرد، حقوق والدین و نیز کودکان به رسمیت شناخته شوند و داد و ستد کلامی میان کودک و والدین مورد تشویق قرار گیرد.

کی از روش هایی است که می تواند به ایجاد و یا بهبود رابطه والد 1 آموزش بازی درمانی کودک ـ محور – کودک کمک کند. بازی در خانه اساسا یک ارتباط صمیمانه بین کودک و مادر یا پدرش می باشد که در طول آن کودک خود را به عنوان یک شخص ارزشمندمی شناسد و احساس دوست داشتنی بودن را به عنوان ، یکی از اعضای خانواده تجربه میکند بیان می کند که اگر به دنبال یک جمعیت بزرگسال با سلامت روان هستیم بیشترین 3 لندرث تلاشمان باید معطوف به بالا بردن و بهبود سلامت روان کودکان باشد این امر محقق نخواهد شد مگر با آموزش والدین.  

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید