مهربانى با کودکان

مهربانى با کودکان
داستانی از مهربانی پیامبر با کودکان
 
روزى پیامبر صلى الله علیه و آله همراه یارانش از راهى عبور مى کردند.

در آن مسیر کودکانى مشغول بازى بودند، نزد یکى از آنان نشست، و پیشانى او را بوسید و با وى مهربانى کرد علت آن را از وى پرسیدند.

حضرت پاسخ داد: من روزى دیدم اى کودک هنگامى که با فرزندم حسین علیه السلام بازى مى کرد، خاک‌هاى زیر پاى حسین را بر مى داشت و به صورت خود مى مالید.

بنابراین چون او را از دوستان حسین است، من هم او را دوست دارم، جبرئیل مرا خبر داد این کودک از یاران حسین علیه السلام در کربلا خواهد بود.

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید