دختران تاک

دختران تاک
شعر دختران تاک
 
 قاصدک نشسته باز

روی دوش شاپرک

خنده می کند بهار

توی گوش شاپرک 

روی برگ هر درخت

شعری از شکفتن است

چشمه در میان باغ

گرم قصه گفتن است 

می رسد نسیم شاد

از کرانه های دور

سینه ی درخت ها

می شود پر از غرور

شانه می زند نسیم

سبزه های پاک را

غرق خنده می کند

دختران تاک را

باغبان نشسته است

زیر سایه ی درخت

خیره بر درخت و آب

فکر روزهای سخت

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید