رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

archies sweet shop

داستان archies sweet shop

 زبان را با داستان بیاموزید

 Mr and mrs brown live in this house.     آقا و خانم برون در این خانه زندگی می‌کنند.

They have two sons.آنها دو پسر دارند                                                          

Richard is seventeen.ریچاد 17 ساله است                                                      

Archie is nine.و ارچی 9 ساله                                                                  

Mr and mrs brown are going ouآقا و خانم براون دارند بیرون می‌روند                  

Goodbye! Says mrs brown. Be good! خانم برون می‌گوید خدا حافظ  بچه‌های خوبی باشید

See you at six o’clock! ساعت 6 میبینمتون                                                      

Goodbye! Shouts archie. “have a good day”! آرچی فریاد زد خداحافظ روز خوبی داشته باشید

Richard is working on his motorbike.ریچارد دارد روی موتورسیکلتش کار می‌کند        

Archie is watching. آرچی تماش می‌کند                                                                

Can I help you?”he says.              او می‌گوید "میتونم کمکت کنم؟"                            

No says Richard.go and play ریچادر میگه نه برو بازی کن                                      

Can I read the motorbike آرچی میگه میتونم کتابچه موتور رو بخونم                              

No…… نه  .........                                                                                              

Go to the sittingroom and read a book.says Richard برو به اتاق نشیمن و یه کتاب بخون

Archie looks at the books. آرچی به کتاب ها نگاه می کند                                           

There are no good books here. He says او می گوید هیچ کتاب خوبی اینجا نیست               

Then he see a good bookبعد کتاب خوب می‌بیند                                                      ی

It is high up. آن خیلی بالا است                                                                                

He looks at it.به اون نگاه می‌کند                                                                           

He can read the wordsاو میتونه کلمات رو بخونه                                                    

How to make sweets!چگونه شیرنی درست کنیم                                                      

Archie stand on a chair آرچی روی یه صندلی می ایسته                                            

He picks up the book.کتاب را بر میداره                                                                

Wow the man is making sweets  وای  یه مرد داره شیرینی درست میکنه                        

He smiles او لبخند میزنه                                                                                      

Archie runs آرچی شروع به دویدن میکنه                                                                  

He runs up the stairs. او دوان دوان از پله ها بالا میره                                                 

He holds the big book. And he runs.. او یک کتاب بزرگ در دست داره و میدوه               

to be continued      ادامه دارد..........

رویش طلایی کوچولوها

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید