رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

هنرمند خلاق کوچولو

هنرمند خلاق کوچولو
​ قصه گفتن با خط‌ها کشیدن خط‌ها خط بکش،با خطوط بازی کن،وقت تلف نکن،نترس، اعتماد کن،خط بکش،نشاط کافی به دست می‌آوری؟ (از سخنان میکل آنژ خطاب به یکی از شاگردانش)

 

به نظر تو چرا بچه‌ها خط کشیدن را دوست دارند؟

این خط ها به کجا می‌آورند؟

این خط‌ها به کجا می‌روند؟

این خط‌ها به کدام طرف می‌روند؟

می‌توانی خطوط را ادامه دهی؟

چند نوع خط می‌توانی بکشی؟

با مداد شمعی،بامداد و با رنگ چندین خط بکش.این خطوط چه شباهتی با هم دارند؟

چشمانت را ببند.به موسیقی گوش بده.حالا خط بکش.

با خط‌ها قصه بگو.

تو هم پیشنهادی داری؟

یکی بود یکی نبود.خطی بود که بالا و پایین می‌پرید.دور خودش می‌چرخید و خیلی خوشحال بود.......

این خط را ادامه بده و برایش داستان بگو.

به نظرت آیا خط‌ها حس دارند؟

آیا می‌توانند شکلی بسازند؟

 رویش طلایی کوچولوها

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید