چگونه به فرزندان خود عزت نفس دهیم؟!

چگونه به فرزندان خود عزت نفس دهیم؟!
​ به کودک کمک کنید به خود اعتماد کند. او را به طور مستقیم تصحیح نکنید. اشتباهاتش را با تنبیه و داد زدن جواب ندهید. بگذارید بداند همه اشتباه میکنند. وقتی فرزندتان به سراغ شما می آید، کارتان را قطع کنید (صحبت با تلفن، حرف زدن با یک دوست، تماشای تلویزیون) و به چشمانش نگاه کنید. اگر لازم بود به او بگویید صبر کند تا کار شما تمام شود.

 

با او قهر نکنید.

نام فرزندتان را با آهنگی خوش بیان کنید.

پدر و مادر باید در مقابل فرزندشان عضوی واحد باشند. اگر اختلاف برای انتخاب روش تربیتی دارید اجازه ندهید فرزندتان از آن آگاه شود.

  از شش سالگی برای فرزندتان مربی ورزشی بگیرید تا در رشته یی خاص موفق شود. بهترین ورزشها مخصوصا برای دختران فوتبال و بسکتبال است.

احساسات فرزندتان را تایید کنید. "میدونم می ترسی" به جای، اینکه ترس نداره. "میدونم خسته یی" به جای، بسه غر نزن.... گاهی با سلیقه او برای خود خرید کنید و وقتی با او هستید از آن وسیله استفاده کنید

گاهی از او معذرت بخواهید تا بداند ما همه اشتباه میکنیم.

گاهی در جواب سوالش بگویید نمیدانم تا بداند ندانستن بد نیست.

به او مسئولیتهایی در حد توانش بدهید.

حرمت نفس خود را افزایش دهید. کودکان از ما الگو میگیرند.

  بر نقاط قوت فرزندتان تاکید کنید.

اجازه دهید فرزندتان ریسکهای بی خطر بکند. بگذارید اشتباهات بی خطر انجام دهد.

بگذارید در مورد غذا، لباس، بازی و مسایل خصوصی زندگیش خودش تصمیم بگیرد و در صورت نیاز به کمک شما، به آنها احساس گناه ندهید.

هرگز فرزندتان را مخصوصا در مقابل دیگران مسخره نکنید. در جمع به او نخندید مگر زمانی که او چنین انتظاری از شما دارد.

فرزندان باید بدانند پدر و مادرشان آنها را بی قید و شرط و در هر شرایطی دوست دارند.

به همسرتان مقابل فرزندتان بی احترامی نکنید.

اگر به کسی آسیب زدند یا به حقوق کسی تجاوز کردند متوقفشان کنید، و به دیگران هم اجازه ندهید به حریم فرزندتان تجاوز کنند. شما هم حریم و مالکیت فرزندتان را محترم بدانید.

برد و باختشان برایتان بی اهمیت باشد. وقتی تلاششان را کردند حتی اگر برنده نبودند برایشان جشن بگیرید.

وقتی با شما حرف میزنند تمام حواستان را به آنها بدهید.

فرزندان را وارد اختلافات خانوادگی نکنید.

 

هرگز بر او برچسب بد، بی ادب، بی تربیت، چلفتی، ترسو... نزنید.

بر سر فرزندتان فریاد نزنید.

برای کارهایی که برایشان میکنید بر سرشان منت نگذارید.

با هیچ کس مقایسه نکنید.

هرگز بدی کسی را جلو فرزندتان یا به فرزندتان نگویید.

هرگز با کودک درد دل نکنید.

زمانی که فرزندتان اشتباهاتش را با شما در میان می گذارد، او را مقصر خطاب  نکنید.

او را جلوی دیگران حتی خواهر و برادرش تنبیه نکنید.

اجازه ندهید شاهد دعوای شما با همسرتان یا باشد.

 

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید