رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما

جهانبینی والدین برای تربیت کودکان چیست؟

 
جهانبینی والدین برای تربیت کودکان چیست؟
کودک زمان برایش بسیار بسیار آهسته تر می‌گذرد به طوری که اگر خودتان به کودکیتان بازگردید یادتان می آید که عید نوروز یا تولدتان چقدر دیر می آمد و الان ا به چه سرعتی زمان می‌گذرد.

بیست سال اول عمر انسان از نظر گذشت زمان مساوی شصت سال بعد است و بنابراین روزی که من و شما این بیست سال را خراب می کنیم به این امید که شصت سال بعد ساخته بشود صرف نظر از این که هر چه ویران شده در این زمینه ساخته نخواهد شد همه را از میان بردیم و نابود کرده ایم به همین جهت است که باید به این نکته توجه کنیم که کودک شاد امروز انسان خوش حال فرداست ،

کودک موفق امروز کودک موفق فرداست ، و بنابراین با فشار ،‌با آسیب ، با آزار هرگز من و شما توان این را نخواهیم داشت که بتوانیم فرزند به تری را به وجود بیاوریم . به همین جهت است که در طول تاریخ متأسفانه مطالعات مردم شناسی و انسان شناسی نشان می دهد که بسیاری از جوامع نسبت به بچه ها کاملن بی تفاوت و یا اهمیت کودکان بسیار ناچیز بوده ، به طوری که در وقت قحطی یا جنگ برخی از اوقات فرزندان خود را می کشتند و از این طریق مایل بودند که بتوانند منابع غذایی را ، ویا خطرات احتمالی را پیش گیری کنند و از آن به به ترین شکل ممکن استفاده کنند . حتی می دانیم که در بعضی از جوامع داشتن پسر و در بیش تر جوامع داشتن دختر عیب و ایرادی بوده است و دختران را نه تنها می کشتند زنده به گور کرده، یا از صخره و کوه به پایین پرتاب می کردند ، بنابراین امروزه من و شما نسبت به کودک نگاه دیگری می کردیم .

در قرون وسطی تقریبن کودکان ارزش و اهمیتی نداشتند و مطالعاتی که در این زمینه شده نشان می دهد که اعتبار کودکان بسیار ناچیز بوده است آهسته اهسته که کمی مردم فراغت پیدا کردند برخی کودکان را به عنوان بازی و سرگرمی و به نوعی داشتن چیزی آن گونه که متأسفانه باید گفت امروز برخی در خانه ی خود حیواناتی را نگاه می دارند ، نگاه می داشتند ، ولی اهمیت و ارزشی و یا توجهی آن گونه که باید و شاید به بچه های نمی کردند . کم کم در دوران انقلاب صنعیت کودکان به عنوان کارگر و به عنوان نان آور خانه به حساب آمدند ، همان گونه که در برخی از جوامع همیشه به عنوان کارگر ارزان و به جهت ثروتمند شدن یا دارای پدر یا مادر مورد استفاده قرار می گرفتند و معلوم است که در چنین شرایطی نان و بخورو نمیری می گرفتند و از سنین بسیار کودکی پنج – شش سالگی درگیر کارها و فعالیت های ویژه ای می شدند و می دانیم که آهسته آهسته چون مسأله ی کار به مسأله ی سرمایه گزاری و به نوعی استفاده از فرصت ها و امکانات تکنیکی منجر شد ، به یک باره کودک هم به عنوان سرمایه مورد توجه قرار گرفت تا آن جایی که بسیاری از مردم کودکی را که به این دنیا می آوردند به این امید و نیت بود که در دوران زندگانی از آن بهره بگیرند ، برایشان امنیتی ، ارامشی ، وسیله ی سرگرمی و تفریح و نوعی حمایت باشد و در دوران سال خوردگی و پیری بتوانند از این موجود به جهت رفع نیاز ها و تنهایی خودشان استفاده کنند .

بنابراین تعجب آور نیست اگر حدود 300 یا 400 سال است که ما در اروپا انجمن حمایت از حیوانات داریم ولی حدود چند دهه ای است که ما انجمن حمایت کودکان را به وجود آوردیم ولی خوش بختانه من و شما امروز در دنیایی زنگی می کنیم که مسأله ی کودک به صورت یک اضافه،یک اسباب بازی، کارگر،عامل سرمایه گزاری زندگی من و شما به حساب نمی آید بلکه موجودی است عزیز و شریف که باید همه گونه مورد مواظبت و مراقبت و حمایت و هدایت پدر و مادر قرار بگیرد ، اما تا سال 1950 م در جهان علم با وجود این که برخی از بزرگان مطالبی متفاوت گفته بودند ، کودک هم چنان انسان بزرگ سالی به حساب می آمد که فقط ابعاد کوچک تری دارد ، یعنی اگر پدر و مادری 180 پوند بودند و فرزندشان 30 پوند، فقط فرض بسیاری از پدران و مادران این بود که این یک ششم من هست، یک ششم من می فهمد، یک شش من حس و احساس می کند ،

در حالی که امروز می دانیم و مخصوصن فروید و پیاژه به ما گفتند که کودک انسانی در مراحل مختلف رشد کاملن موجود دیگری است تا جایی که به راحتی می شود گفت در دوسال اول شما با یک موجود روبه رو هستید ، بین 2 تا 7 هفت سالگی موجود دیگری ظاهر می شود بین هفت تا یازده و دوازده سالگی فرزندی که شما دارید هیچ شباهتی به گذشته ندارد و بعد از یازده – دوازده سالگی تا بیست سالگی با موجود کاملن تازه ای روبه رو می شوید که شبه انسان هست و ان هم معمولن از نوع برتر و بالاتر انسانی.

امروز کودکان خوش بختانه از این امکان و فرصت برخوردارند که پدران و مادران با آن ها به عنوان موجودات ظریف و لطیفی مانند یک نهال کوچک که باید در گل خانه ای با نهایت دقت مورد مواظبت و مراقبت قرار بگیرد با آ نها سخن می گویند و با آن ها رفتار می کنند . بنابراین خوش بختانه من و شما به جایی رسیده ایم که از یک طرف فردیت کودک و از طرف دیگر استقلالش و از طرف دیگر آزادیش و در نتیجه دارا بودن مزایایی در زندگی ، سهمی در جهان و حقی در جهان شناخته شده است.موجودی که برای خودش سهمی در همه ی زمینه های زندگی دارد ، فقط به خاطر این که انسان است و فقط به خاطر این که عزیز دل وجان من و شما است . 

رویش طلایی کوچولوها

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید