آیا تو مثل بقیه‌ای؟

آیا تو مثل بقیه‌ای؟
بله برای اینکه من هم مثل بقیه دوچشم،دوگوش و یک دهان دارم. نه،برای اینکه بعضی‌ها از من فقیرترند!!! نه برای اینکه من پسر هستم! نه برای اینکه من دختر هستم! نه برای اینکه من عادی ام!

تو دلت می‌خواهد شبیه بقیه باشی،مخصوصا وقتی فکر می‌کنی آنها چیزی دارند که تو نداری

. درضمن دوست نداری تنها باشی،نمی‌خواهی تنها شوی،نمی‌خواهی طرد بشوی.

گاهی دلت می‌خواهد از همه چیز دست بکشی و دیگران تو را واقعا به خاطر همان چیزی که هستی قبول داشته باشند.

تو منحصر به فردی.چیزهای زیادی هست که باعث تفاوت انسان‌ها می‌شود:جنسیت،رنگ پوست،ظاهر،زبان،ثروت و مهم‌تر از همه شخصیت.

خیلی‌ها آنقدر با تو متفاوت‌اند که این مسئله می‌تواند تو را بترساند یا به وحشت بیندازد.

با وجود این احساس می‌کنی که چیزی تو را به آن‌ها پیوند می‌دهد و این که به نوعی همه شبیه‌ایم:موجودات انسانی.......

رویش طلایی کوچولوها

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید