رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما
رویش طلایی کوچولوها / آلبوم - نمایش جزییات آلبوم

افزایش اعتماد به خود و اعتماد به نفس

تقویت مهارت حرکتی

خلاقیت و آشنایی با اشکال هندسی

دیدن اشیا درحال حرکت

آشنایی با ویژگی های خود

آماده کردن نوشیدنی سالم

صفحه ۱ از ۵
گروه سنی 5 تا 6 سال
۱۶ مهر ۱۳۹۷
آشنایی با کار معدن
آشنایی با کار معدن
آشنایی با کار معدن
آشنایی_با_حیوان_جنگل_و_غذای_آن-(پاندا)
آشنایی_با_حیوان_جنگل_و_غذای_آن-(پاندا)
آشنایی_با_حیوان_جنگل_و_غذای_آن-(پاندا)
آشنایی_با_مشاغل (برق کار)، تقویت_مهارت_های_ظریف ( کاردستی)
آشنایی_با_مشاغل (برق کار)، تقویت_مهارت_های_ظریف ( کاردستی)
آشنایی_با_مشاغل (برق کار)، تقویت_مهارت_های_ظریف ( کاردستی)
آشنایی_با_منظومه_شمسی (اشنایی با فضا نورد)
آشنایی_با_منظومه_شمسی (اشنایی با فضا نورد)
آشنایی_با_منظومه_شمسی (اشنایی با فضا نورد)
افزایش اعتماد به خود و اعتماد به نفس
افزایش اعتماد به خود و اعتماد به نفس
افزایش اعتماد به خود و اعتماد به نفس
تقویت مهارت حرکتی
تقویت مهارت حرکتی
تقویت مهارت حرکتی
خلاقیت و آشنایی با اشکال هندسی
خلاقیت و آشنایی با اشکال هندسی
خلاقیت و آشنایی با اشکال هندسی
دیدن اشیا درحال حرکت
دیدن اشیا درحال حرکت
دیدن اشیا درحال حرکت
آشنایی با ویژگی های خود
آشنایی با ویژگی های خود
آشنایی با ویژگی های خود
آماده کردن  نوشیدنی سالم
آماده کردن  نوشیدنی سالم
آماده کردن نوشیدنی سالم
تقویت  تعادل
تقویت  تعادل
تقویت تعادل
تقویت تنفس
تقویت تنفس
تقویت تنفس
تهیه غذای سالم
تهیه غذای سالم
تهیه غذای سالم
ساخت اکواریوم - خلاقیت - مهارت انگشتی ظریف
ساخت اکواریوم - خلاقیت - مهارت انگشتی ظریف
ساخت اکواریوم - خلاقیت - مهارت انگشتی ظریف
آشنایی با قسمتهای مختلف ساختمان - آشنایی با انواع خانه ها - ساخت لوازم منزل - شناخت و ترکیب رنگها - تقویت انگشتان - تقویت خلاقیت
آشنایی با قسمتهای مختلف ساختمان - آشنایی با انواع خانه ها - ساخت لوازم منزل - شناخت و ترکیب رنگها - تقویت انگشتان - تقویت خلاقیت
آشنایی با قسمتهای مختلف ساختمان - آشنایی با انواع خانه ها - ساخت لوازم منزل - شناخت و ترکیب رنگها - تقویت انگشتان - تقویت خلاقیت
کنترل مهارت حرکتی
کنترل مهارت حرکتی
کنترل مهارت حرکتی
ساخت سبدمیوه
ساخت سبدمیوه
ساخت سبدمیوه
جشنواره غذا(4)
جشنواره غذا(4)
جشنواره غذا(4)
جشنواره غذا(3)
جشنواره غذا(3)
جشنواره غذا(3)
جشنواره غذا(2)
جشنواره غذا(2)
جشنواره غذا(2)
جشنواره غذا(1)
جشنواره غذا(1)
جشنواره غذا(1)
تقویت مهارت حرکتی
تقویت مهارت حرکتی
تقویت مهارت حرکتی
تقویت تعادل و آموزش صرفه جویی در آب
تقویت تعادل و آموزش صرفه جویی در آب
تقویت تعادل و آموزش صرفه جویی در آب
بازی گروهی تمرکز و تعادل
بازی گروهی تمرکز و تعادل
بازی گروهی تمرکز و تعادل
آشنایی با هرم تغذیه لبنیات
آشنایی با هرم تغذیه لبنیات
آشنایی با هرم تغذیه لبنیات
آموزش لوازم آشپزخانه
آموزش لوازم آشپزخانه
آموزش لوازم آشپزخانه
آشنایی با وضو و تلاوت قران
آشنایی با وضو و تلاوت قران
آشنایی با وضو و تلاوت قران
آشنایی با هرم غذایی و لبنیات، تقویت مهارت ظریف
آشنایی با هرم غذایی و لبنیات، تقویت مهارت ظریف
آشنایی با هرم غذایی و لبنیات، تقویت مهارت ظریف
آشنایی با هرم غذایی، تقویت مهارت ظریف کاردستی
آشنایی با هرم غذایی، تقویت مهارت ظریف کاردستی
آشنایی با هرم غذایی، تقویت مهارت ظریف کاردستی
آشنایی با میوه های فصل ساخت خرمالو
آشنایی با میوه های فصل ساخت خرمالو
آشنایی با میوه های فصل ساخت خرمالو