رویش طلایی کوچولوها
 
آیکن گفتگو با ما آیکن چت ایتا آیکن گفتگو با ما
رویش طلایی کوچولوها / آلبوم - نمایش جزییات آلبوم

آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن

وقت بازی

آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف

آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون

تمرینات آواشناسی

تقویت تخیل - خلاقیت - ایفای نقش

صفحه ۱ از ۵
گروه سنی 4 تا 5 سال
۱۳ مهر ۱۳۹۷
آموزش مهارت خودیاری
آموزش مهارت خودیاری
آموزش مهارت خودیاری
آشنایی-با-انواع-خانه
آشنایی-با-انواع-خانه
آشنایی-با-انواع-خانه
آشنایی با مشاغل(خیاط) تقویت توانایی انگشتان
آشنایی با مشاغل(خیاط) تقویت توانایی انگشتان
آشنایی با مشاغل(خیاط) تقویت توانایی انگشتان
مهارت های زندگی خودشناسی
مهارت های زندگی خودشناسی
مهارت های زندگی خودشناسی
آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن
آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن
آموزش خودآگاهی و آشنایی با بدن
وقت بازی
وقت بازی
وقت بازی
آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف
آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف
آشنایی با خانواده هسته ای و تقویت مهارت های ظریف
آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون
آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون
آشنایی با وسایل الکترونیکی (تلویزیون) - تقویت مهارت های کلامی - آشنایی با انواع برنامه های تلویزیون
تمرینات آواشناسی
تمرینات آواشناسی
تمرینات آواشناسی
تقویت تخیل - خلاقیت - ایفای نقش
تقویت تخیل - خلاقیت - ایفای نقش
تقویت تخیل - خلاقیت - ایفای نقش
آشنایی با اربعین
آشنایی با اربعین
آشنایی با اربعین
آموزش کار گروهی - آموزش مهارت حرکتی ظریف - آموزش همکاری - آشنایی با فواید خورشید
آموزش کار گروهی - آموزش مهارت حرکتی ظریف - آموزش همکاری - آشنایی با فواید خورشید
آموزش کار گروهی - آموزش مهارت حرکتی ظریف - آموزش همکاری - آشنایی با فواید خورشید
دفتر الفبا
دفتر الفبا
دفتر الفبا
تقویت مهارتهای ارتباطی - آشنایی با بازیهای گروهی و رعایت نوبت
تقویت مهارتهای ارتباطی - آشنایی با بازیهای گروهی و رعایت نوبت
تقویت مهارتهای ارتباطی - آشنایی با بازیهای گروهی و رعایت نوبت
آشنایی با وسایل ارتباطی - تقویت مهارت کلامی - مفاهیم ریاضی - آشنایی با شماره منزل - خلاقیت - برقراری ارتباط
آشنایی با وسایل ارتباطی - تقویت مهارت کلامی - مفاهیم ریاضی - آشنایی با شماره منزل - خلاقیت - برقراری ارتباط
آشنایی با وسایل ارتباطی - تقویت مهارت کلامی - مفاهیم ریاضی - آشنایی با شماره منزل - خلاقیت - برقراری ارتباط
آشنایی با نقشه کشی، شغل بنا و مهندس - شناخت اجزای ساختمان
آشنایی با نقشه کشی، شغل بنا و مهندس - شناخت اجزای ساختمان
آشنایی با نقشه کشی، شغل بنا و مهندس - شناخت اجزای ساختمان
آشنایی با نقشه کشی و قسمتهای مختلف ساختمان
آشنایی با نقشه کشی و قسمتهای مختلف ساختمان
آشنایی با نقشه کشی و قسمتهای مختلف ساختمان
نمایش رشدگیاهان آشنایى با شرایط لازم براى رشد و نمو گیاهان. تقویت قوه ى تخیل. تقویت مهارتهاى اجتماعی و ابراز وجود
نمایش رشدگیاهان آشنایى با شرایط لازم براى رشد و نمو گیاهان. تقویت قوه ى تخیل. تقویت مهارتهاى اجتماعی و ابراز وجود
نمایش رشدگیاهان آشنایى با شرایط لازم براى رشد و نمو گیاهان. تقویت قوه ى تخیل. تقویت مهارتهاى اجتماعی و ابراز وجود
نقاشی روی صورت
نقاشی روی صورت
نقاشی روی صورت
مهارت ریاضی
مهارت ریاضی
مهارت ریاضی
کارگروهی و آشنایی با سبزیجات
کارگروهی و آشنایی با سبزیجات
کارگروهی و آشنایی با سبزیجات
فعالیتهای شناختی استادجمع
فعالیتهای شناختی استادجمع
فعالیتهای شناختی استادجمع
شناخت رنگهای اصلی و فرعی
شناخت رنگهای اصلی و فرعی
شناخت رنگهای اصلی و فرعی
افزایش مهارتهای ظریف انگشتی و آشنایی بامحصولات مزرعه
افزایش مهارتهای ظریف انگشتی و آشنایی بامحصولات مزرعه
افزایش مهارتهای ظریف انگشتی و آشنایی بامحصولات مزرعه
آشنایى با مفاهیم ریاضى رنگها و اندازه ها تقویت مهارتهاى حرکتى ظریف
آشنایى با مفاهیم ریاضى رنگها و اندازه ها تقویت مهارتهاى حرکتى ظریف
آشنایى با مفاهیم ریاضى رنگها و اندازه ها تقویت مهارتهاى حرکتى ظریف
تقویت مهارت حرکتى  و  حواس 5گانه
تقویت مهارت حرکتى  و  حواس 5گانه
تقویت مهارت حرکتى و حواس 5گانه
آشنایی باسبزیجات و آشنایی باخوراکیهای سالم برای سرو همراه  باغذا سالاد فصل تقویت مهارتهای حرکتی جدید
آشنایی باسبزیجات و آشنایی باخوراکیهای سالم برای سرو همراه  باغذا سالاد فصل تقویت مهارتهای حرکتی جدید
آشنایی باسبزیجات و آشنایی باخوراکیهای سالم برای سرو همراه باغذا سالاد فصل تقویت مهارتهای حرکتی جدید
آشنایی با میوه های فصل - آشنایی با وزن کردن - مقایسه - شمردن - مفاهیم ریاضی
آشنایی با میوه های فصل - آشنایی با وزن کردن - مقایسه - شمردن - مفاهیم ریاضی
آشنایی با میوه های فصل - آشنایی با وزن کردن - مقایسه - شمردن - مفاهیم ریاضی