رویش طلایی کوچولوها
 

Visitors

22 User
3,706,702 User
1,739 User
1,671 User
12/3/2019 12:00:00 AM
4,785 User
DateUnique VisitPage Visit
06-18 1,739   User 1,960   Page
06-17 1,671   User 1,903   Page
06-16 1,748   User 2,057   Page
06-15 1,755   User 2,037   Page
06-14 1,936   User 2,280   Page
06-13 1,756   User 2,132   Page
06-12 1,827   User 2,333   Page
06-11 1,756   User 2,092   Page
06-10 1,801   User 2,279   Page
06-09 1,845   User 5,386   Page
06-08 1,842   User 3,051   Page
06-07 2,069   User 2,346   Page
06-06 1,890   User 2,186   Page
06-05 1,980   User 2,214   Page
06-04 2,243   User 2,530   Page
06-03 2,020   User 2,259   Page
06-02 2,776   User 3,133   Page
06-01 2,225   User 2,497   Page
05-31 2,243   User 2,579   Page
05-30 2,099   User 2,499   Page
05-29 2,005   User 2,302   Page
05-28 1,905   User 2,219   Page
05-27 2,339   User 2,785   Page
05-26 1,983   User 2,282   Page
05-25 2,140   User 2,547   Page
05-24 2,150   User 2,653   Page
05-23 1,988   User 2,554   Page
05-22 1,940   User 2,296   Page
05-21 1,842   User 2,099   Page
05-20 1,897   User 2,044   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
211,938 4 %

Hour 1 To 2
196,252 4 %

Hour 2 To 3
178,528 4 %

Hour 3 To 4
167,131 3 %

Hour 4 To 5
164,529 3 %

Hour 5 To 6
162,082 3 %

Hour 6 To 7
166,472 3 %

Hour 7 To 8
172,668 3 %

Hour 8 To 9
186,843 4 %

Hour 9 To 10
203,417 4 %

Hour 10 To 11
222,477 4 %

Hour 11 To 12
232,195 5 %

Hour 12 To 13
236,805 5 %

Hour 13 To 14
236,042 5 %

Hour 14 To 15
235,544 5 %

Hour 15 To 16
236,635 5 %

Hour 16 To 17
232,029 5 %

Hour 17 To 18
224,365 4 %

Hour 18 To 19
222,340 4 %

Hour 19 To 20
220,299 4 %

Hour 20 To 21
219,328 4 %

Hour 21 To 22
219,962 4 %

Hour 22 To 23
225,065 5 %

Hour 23 To 24
220,818 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
2,539,912 69 %
ZZZ
ZZZ
782,096 21 %
USA
USA
155,322 4 %
ROM
ROM
69,689 2 %
DEU
DEU
57,857 2 %
CHN
CHN
13,912 0 %
RUS
RUS
13,895 0 %
GBR
GBR
9,527 0 %
UKR
UKR
8,127 0 %
CAN
CAN
4,258 0 %
AUS
AUS
4,142 0 %
DNK
DNK
4,029 0 %
FRA
FRA
3,955 0 %
SWE
SWE
2,826 0 %
NLD
NLD
2,649 0 %
IND
IND
2,462 0 %
ESP
ESP
2,180 0 %
POL
POL
1,841 0 %
EST
EST
1,597 0 %
ITA
ITA
1,576 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Mozilla
Mozilla
2,678,330 72 %
Chrome
Chrome
576,190 16 %
Other
Other
169,618 5 %
IE 7.0
IE 7.0
108,697 3 %
Firefox
Firefox
98,907 3 %
Safari
Safari
43,027 1 %
IE 9.0
IE 9.0
6,460 0 %
IE 8.0
IE 8.0
6,143 0 %
IE 6.0
IE 6.0
4,310 0 %
IE 11.0
IE 11.0
4,191 0 %
IE 10.0
IE 10.0
2,949 0 %
Opera
Opera
2,150 0 %
Edge
Edge
960 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Other 2,821,818 77 %
Linux 529,538 14 %
Windows 7 199,700 5 %
iOS 41,737 1 %
Windows 10 35,123 1 %
Windows 2003 16,261 0 %
XP 15,852 0 %
Windows 8 13,300 0 %
Android 8,707 0 %
Vista 6,074 0 %
FreeBSD 42 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
رویش طلایی کوچولوها 751
www.gfok.ir 333
رویش طلایی 300
کاردستی 258
موسسه رویش طلایی کوچولوها 213
gfok.ir 144
موسسه رویش طلایی 90
amazon 82
نقاط خندان 67
فلش کارت 66
gfok 50
سایت رویش طلایی کوچولوها 49
شعر روز مادر کودکانه 48
شعر قیصر امین پور درباره خدا 47
هلاکویی 44
رویش طلایی کودکان 43
داستان کوتاه کودکانه در مورد عید نوروز 42
داستان در مورد راستگویی 41
کلیپ کودکانه 40
کاردستی خروس 40
حافظه ارتباط دهنده 40
کاردستی با کاغذ 35
داستان در مورد عید نوروز 35
خواننده کوچولو 34
موسسه رویش 31
آدرس 29
داستان راستگویی برای کودکان 29
داستان راستگویی 28
شعر کودکانه روز مادر 26
ماندالا 26
داستان عید نوروز 26
ادرس 25
همایش 25
آموزش حافظه 22
داستان کودکانه راستگویی 21
نقاشی صورت کودکان 21
داستان کودکانه در مورد نوروز 20
رایگان 20
کاردستی خروس با مقوا 20
رشد مغز 20
کودکان طلایی 20
شیچیدا 20
0 20
کاردستی جوجه 19
متن برای پسر 19
کاردستی با وسایل دور ریختنی 19
کاردستی با کاغذ رنگی 19
مورچه تنها 18
متن نمایش کودکانه برای عید نوروز 18
رویش طلایی کوچولو ها 18