رویش طلایی کوچولوها
 

Visitors

17 User
4,375,050 User
991 User
1,579 User
12/3/2019 12:00:00 AM
4,785 User
DateUnique VisitPage Visit
07-05 991   User 1,034   Page
07-04 1,579   User 1,674   Page
07-03 1,588   User 1,716   Page
07-02 1,591   User 1,686   Page
07-01 1,563   User 1,656   Page
06-30 3,063   User 3,092   Page
06-29 1,615   User 1,727   Page
06-28 1,623   User 1,850   Page
06-27 1,618   User 1,698   Page
06-26 1,617   User 1,854   Page
06-25 1,578   User 1,650   Page
06-24 1,557   User 1,623   Page
06-23 1,622   User 1,667   Page
06-22 1,453   User 1,536   Page
06-21 1,597   User 1,674   Page
06-20 1,594   User 1,663   Page
06-19 1,596   User 1,690   Page
06-18 1,589   User 1,630   Page
06-17 1,591   User 1,655   Page
06-16 1,565   User 1,613   Page
06-15 1,600   User 1,654   Page
06-14 1,626   User 1,744   Page
06-13 1,624   User 1,778   Page
06-12 1,658   User 1,772   Page
06-11 1,603   User 1,696   Page
06-10 1,602   User 1,689   Page
06-09 1,584   User 1,736   Page
06-08 1,653   User 1,840   Page
06-07 1,613   User 1,736   Page
06-06 1,641   User 1,875   Page
HourVisit countVisit percent

Hour 0 To 1
244,454 4 %

Hour 1 To 2
225,514 4 %

Hour 2 To 3
205,029 4 %

Hour 3 To 4
193,238 3 %

Hour 4 To 5
189,748 3 %

Hour 5 To 6
186,197 3 %

Hour 6 To 7
191,605 3 %

Hour 7 To 8
198,438 3 %

Hour 8 To 9
214,791 4 %

Hour 9 To 10
233,206 4 %

Hour 10 To 11
254,383 4 %

Hour 11 To 12
264,862 5 %

Hour 12 To 13
269,164 5 %

Hour 13 To 14
268,938 5 %

Hour 14 To 15
269,376 5 %

Hour 15 To 16
273,280 5 %

Hour 16 To 17
265,582 5 %

Hour 17 To 18
256,635 4 %

Hour 18 To 19
253,707 4 %

Hour 19 To 20
251,696 4 %

Hour 20 To 21
250,179 4 %

Hour 21 To 22
251,972 4 %

Hour 22 To 23
257,419 4 %

Hour 23 To 24
254,074 4 %
Country NameVisit countVisit percent
IRN
IRN
3,149,986 72 %
ZZZ
ZZZ
788,421 18 %
USA
USA
169,138 4 %
ROM
ROM
81,507 2 %
DEU
DEU
65,696 2 %
RUS
RUS
16,351 0 %
CHN
CHN
15,931 0 %
GBR
GBR
10,628 0 %
SWE
SWE
8,997 0 %
UKR
UKR
8,507 0 %
AUS
AUS
4,829 0 %
DNK
DNK
4,597 0 %
CAN
CAN
4,587 0 %
FRA
FRA
4,172 0 %
NLD
NLD
2,884 0 %
ESP
ESP
2,856 0 %
IND
IND
2,515 0 %
POL
POL
2,150 0 %
EST
EST
1,836 0 %
GRC
GRC
1,832 0 %
Browser NameVisit countVisit percent
Mozilla
Mozilla
3,226,049 74 %
Chrome
Chrome
673,473 15 %
Other
Other
174,235 4 %
IE 7.0
IE 7.0
108,884 2 %
Firefox
Firefox
105,962 2 %
Safari
Safari
50,408 1 %
IE 9.0
IE 9.0
7,748 0 %
IE 8.0
IE 8.0
6,328 0 %
IE 6.0
IE 6.0
4,708 0 %
IE 11.0
IE 11.0
4,285 0 %
IE 10.0
IE 10.0
2,962 0 %
Opera
Opera
2,952 0 %
Edge
Edge
1,019 0 %
OS NameVisit countVisit percent
Other 3,374,151 78 %
Linux 606,898 14 %
Windows 7 205,101 5 %
Windows 10 51,604 1 %
iOS 48,339 1 %
XP 16,416 0 %
Windows 2003 16,383 0 %
Windows 8 14,977 0 %
Android 9,979 0 %
Vista 6,849 0 %
FreeBSD 44 0 %
Windows Mobile 0 0 %
WebOS 0 0 %
Search keywords 
رویش طلایی کوچولوها 753
www.gfok.ir 333
رویش طلایی 304
کاردستی 300
موسسه رویش طلایی کوچولوها 213
Google global ranking site:www.whole-search.com 167
gfok.ir 144
موسسه رویش طلایی 90
amazon 82
نقاط خندان 67
فلش کارت 66
gfok 50
سایت رویش طلایی کوچولوها 49
شعر روز مادر کودکانه 48
شعر قیصر امین پور درباره خدا 47
کلیپ کودکانه 45
هلاکویی 44
رویش طلایی کودکان 43
داستان کوتاه کودکانه در مورد عید نوروز 42
داستان در مورد راستگویی 41
کاردستی خروس 40
حافظه ارتباط دهنده 40
کاردستی با کاغذ 35
داستان در مورد عید نوروز 35
خواننده کوچولو 34
موسسه رویش 31
آدرس 29
داستان راستگویی برای کودکان 29
داستان راستگویی 28
شعر کودکانه روز مادر 26
ماندالا 26
داستان عید نوروز 26
ادرس 25
همایش 25
آموزش حافظه 22
داستان کودکانه راستگویی 21
نقاشی صورت کودکان 21
داستان کودکانه در مورد نوروز 20
رایگان 20
کاردستی خروس با مقوا 20
کاردستی جوجه 20
رشد مغز 20
کودکان طلایی 20
شیچیدا 20
0 20
شعر کودکانه ولادت حضرت زهرا 20
حکایت مورچه و شفیره 19
متن برای پسر 19
کاردستی با وسایل دور ریختنی 19
کاردستی با کاغذ رنگی 19