آیکن گفتگو با ما

سایر محصولات آموزش

دفترچه غنچه های شکوفا
هدف از ارائه ی این محصول این است که شما عزیزان در برنامه ریزی آموزشی کودکانتان سهیم باشید.
۱۸,۰۰۰ تومان
سی دی  باغ آینه
اهداف آموزش:
* کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا
* کمک به حفظ جز سی قران کریم
* تقویت تخیل
۱۰,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 3 سال
اهداف آموزش:
* تقویت مهارت های حرکتی ظریف
* تقوین منطق
* تقویت ریاضی
* کمک به مهارت های نوشتاری
* تقویت هماهنگی بین چشم و دست
* رشد مهارت های شناختی
۷,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 4 سال
اهداف آموزش:
* تقویت مهارت های حرکتی ظریف
* تقوین منطق
* تقویت ریاضی
* کمک به مهارت های نوشتاری
* تقویت هماهنگی بین چشم و دست
* رشد مهارت های شناختی
۷,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 2 سال
اهداف آموزش:
* تقویت مهارت های حرکتی ظریف
* تقوین منطق
* تقویت ریاضی
* کمک به مهارت های نوشتاری
* تقویت هماهنگی بین چشم و دست
* رشد مهارت های شناختی
۷,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 5 سال
اهداف آموزش:
* تقویت مهارت های حرکتی ظریف
* تقوین منطق
* تقویت ریاضی
* کمک به مهارت های نوشتاری
* تقویت هماهنگی بین چشم و دست
* رشد مهارت های شناختی
۷,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 6 سال
تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد و جهت استفاده باید چاپ شوند. روزانه بیش تر از یک برگه به کودک خود ندهید.
۷,۰۰۰ تومان