آیکن گفتگو با ما

سایر محصولات آموزش

دفترچه غنچه های شکوفا
هدف از ارائه ی این محصول این است که شما عزیزان در برنامه ریزی آموزشی کودکانتان سهیم باشید.
۲۰,۰۰۰ تومان
سی دی  باغ آینه
اهداف آموزش:
* کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا
* کمک به حفظ جز سی قران کریم
* تقویت تخیل
۱۱,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 3 ساله ها
تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد که محتوای آن جهت استفاده باید چاپ شوند.
۸,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 4 ساله ها
تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد که محتوای آن جهت استفاده باید چاپ شود.
۸,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 2 ساله ها
تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد که محتوای آن جهت استفاده باید چاپ شود.
۸,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 5 ساله ها
تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد که محتوای آن جهت استفاده باید چاپ شود.
۸,۰۰۰ تومان
تمرین های نوشتنی 6 ساله ها
تمرین های نوشتنی شامل 1 عدد سی دی می باشد که محتوای آن جهت استفاده باید چاپ شوند.
۸,۰۰۰ تومان