آیکن گفتگو با ما

محصولات آموزش ریاضی

فلش کارت نقاط خندان
اهداف آموزش:
* کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا
* آموزش ریاضی ساده به شیوه نیمکره راست
* تقویت تخیل

** این محصول باید حتما به همراه جزوه 63 روزه که دستورالعمل آن است تهیه شود.
۶۱,۰۰۰ تومان
دی وی دی استاد ضرب
اهداف آموزشی:
* کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا
* آموزش جدول ضرب سی و شش تایی با سرعت بالا
* کمک به تمرین های نوشتنی ریاضی
* تقویت تخیل
۲۲,۰۰۰ تومان
دی وی دی های ریاضیدان
اهداف آموزشی:
* کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا
* آموزش ریاضی ساده به شیوه نیمکره راست
* تقویت تخیل
۲۰,۰۰۰ تومان
دی وی دی استاد جمع
اهداف آموزش:
* کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا
* آموزش جدول جمع ده گانه با سرعت بالا
* کمک به تمرین های نوشتنی ریاضی
* تقویت تخیل
۱۷,۰۰۰ تومان