آیکن گفتگو با ما

محصولات آموزش خواندن

دی وی دی های خواننده کوچولو 1 (پک کامل شامل 18 سی دی)
* کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا
* قابلیت خواندن بیش از 5000 کلمه
* قابلیت خواندن بیش از 3000جمله
* تقویت تخیل
* تقویت حافظه تصویری
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه های فلش کارت های خواندن تصویری(5)
(۲)
مناسب برای کودکان 0-8 سال
رده بازی: بازی های سرعتی
* اطلاعات با سرعت بالا
* قابلیت خواندن 1000 کلمه
* تقویت تخیل
* تقویت حافظه تصویری
۶۶,۰۰۰ تومان
دی وی دی های خواننده کوچولو 2
اهداف آموزشی:
*کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا
*قابلیت خواندن بیش از 6000 کلمه
*قابلیت خواندن بیش از 3000جمله
*تقویت تخیل
*تقویت حافظه تصویری
۲۵,۰۰۰ تومان
دی وی دی های خواننده کوچولو 1
اهداف آموزش:
* کمک به جذب هرگونه اطلاعات با سرعت بالا
* تقویت تخیل
* تقویت حافظه تصویری
۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه تمرین های چشمی کودکان بالای 4 سال
اهداف آموزش:
* کمک به جذب حجم وسیعی از اطلاعات با یک نگاه
* بهبود عملکرد چشم
* افزایش سرعت یادگیری
* کمک به تندخوانی
۱۰,۰۰۰ تومان
مجموعه تمرین های چشمی کودکان زیر 4 سال
اهداف آموزش:
* کمک به جذب حجم وسیعی از اطلاعات با یک نگاه
* بهبود عملکرد چشم
* افزایش سرعت یادگیری
* کمک به تندخوانی
۱۰,۰۰۰ تومان